Ústavní soud České republiky: Osoba se zdravotním postižením má právo na dostupnost vhodné služby sociální péče

V mnoha ohledech přelomový nález vydal II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka: Kateřina Šimáčková). Ústavní soud totiž shledal, že osoby se zdravotním postižením nacházející se v nepříznivé sociální situaci mají veřejné subjektivní právo na dostupnost vhodných služeb sociální péče. Jedná se sociální právo obecnější povahy, jemuž odpovídá povinnost veřejné moci (krajů) zajistit dostupnost vhodných sociálních služeb pro uvedené osoby.