Deprese: Pobavme se o tom, jak přistupovat k duševnímu zdraví

Zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví a psychiatr Dainius Puras vyzval začátkem dubna k radikální změně v postoji k duševnímu zdraví.

"Účinnost psychofarmak jako primárního způsobu léčby deprese i jiných potíží jednoduše není prokázána. Nadužívání medikace a jiných biomedicínských zákroků, které jsou založeny na reduktivním neurobiologickém paradigmatu, způsobuje víc škody než prospěchu. Takové zásahy jsou v přímém rozporu s právem na zdraví a je potřeba od nich okamžitě upustit."