Přístup nevidomých k bankomatům v Polsku bude jednodušší

ING Bank Śląski postupně zavádí do svých bankomatů audio systémy. Je to výsledkem zásahu Helsinské nadace pro lidská práva, pokud jde o potřebu přizpůsobit bankomaty potřebám zrakově postižených. Na konci roku 2015 měla Banka 56 bankomatů s audio službou; v červenci 2016, měla HFHR informaci o 125 audio-servisních bankomatech v celém Polsku. I když nejsou pro zrakově postižené k dispozici všechny možnosti, jedná se o velmi důležitý krok k odstranění omezení v přístupu k finančním službám.