Rozhodnutí Polska vrátit zpět žadatele o azyl, je protiprávní

Helsinská nadace pro lidská práva zaslala dopis polskému ministru vnitra, ve věci nezákonného odmítání vstupu cizinců žádajících o mezinárodní ochranu do Polska (zejména Tádžikům a Čečencům). Takový postup, který lze v současné době pozorovat například v Maďarsku, Bulharsku a Makedonii, je příkladem neslavné politiky dostat lidi hledající ochranu daleko od evropských hranic. Je pobuřující, že Polsko, kterého občané hledali mnohokrát v historii útočiště v zahraničí, nyní odmítá chránit lidi, kteří jsou vystaveni podobným potlačováním od jejich vlád.