Protiústavní soudní poplatky ve Španělsku

Španělský ústavní soud prohlásil, že soudní poplatky uvalené na malé a střední podniky, které hodlají zahájit občanskoprávní nebo správní řízení jsou "nepřiměřené" a že soudy nemohou být financovány "na úkor základního práva, jako je například přístup k právní ochraně ve všech jeho aspektech." Organizace Rights International Spain se velmi tvrdě staví proti tomuto opatření prostřednictvím kampaně #WithoutJustice #EUTake Action i prostřednictvím různých akcí cílených na ministerstvo spravedlnosti.