Veřejné urážky německé policie jsou chráněny svobodou projevu

Prohlašovat veřejně "ACAB" ("všichni policajti jsou bastardi") není přímo postižitelné, protože jde o svobodu projevu. Tak rozhodl Spolkový ústavní soud ve dvou případech s fotbalovými fanoušky, kteří drželi transparent s nápisem "ACAB", nebo jej měli napsaný na kalhotech. Předpisy o pomluvě, jako je § 185 trestního zákona, mohou omezit právo na svobodu projevu. Nicméně prohlášení musí odkazovat na zvládnutelnou a definovanou skupinu lidí. Soud naznal, že výroky nebyly namířeny proti jednotlivým důstojníkům.