Evropská komise podává žalobu proti Maďarsku pro segregaci Romů ve školách

Evropská komise podala proti Maďarsku žalobu pro nesplnění povinnosti z důvodu školní segregace Romů. Evropská komise kritizovala neodůvodněnou kvalifikaci velkého počtu romských dětí jako postižených a existenci segregovaných církevních škol. Evropská komise je znepokojena některými aspekty maďarských zákonů a správních postupů odpovědných za to, že nepřiměřený počet romských dětí navštěvuje speciální školy pro mentálně postižené studenty nebo absolvuje oddělené vzdělávání v rámci většinových škol. HCLU rozhodnutí z Bruselu vítá.