Evropská komise zvažuje použití rámce právního státu na Polsko

Evropská komise se rozhodla, že pokud do 23. května nenastane žádný významný pokrok ve fungování Ústavního soudu v Polsku, Frans Timmermans schválí návrh na podporu právního stanoviska a předá jej do polským orgánům. Budou mít dva týdny na odpověď. Poté bude Komise pokračovat v dialogu s polskou vládou za účelem vyřešení ústavní krize. Pokud námitky vznesené Komisí v jejím stanovisku nebudou uspokojivě vyřešeny, budou vydána doporučení. Poté postoupí rámec právního státu do své druhé fáze.