Diskriminace zdravotně postižených v polských vlacích

Ne všechny asistenční psy mohou v Polsku záskat volné jízdné pro cestování vlakem. Slevy jsou k dispozici pro zrakově postižené, kteří vlastní asistenčního psa, ale ne pro lidi se sluchovým či tělesným postižením. Majitel psa se zrakovým postižením hradí pouze pět procent z běžné ceny jízdenky. Neexistuje žádný objektivní důvod pro tento rozpor. Ve světle polské ústavy, by mělo být s občany v podobných situacích zacházeno stejným způsobem, a všechny druhy asistenčních psů umožňují osobám se zdravotním postižením aktivně se zapojit do společenského života.