Evropský protestní den za rovnost osob se zdravotním postižením v Berlíně

U příležitosti Evropského dne protestu za rovnost pro osoby se zdravotním postižením, upozornila řada nevládních organizací na nedostatky v Německu. V roce 2015 Organizace spojených národů kritizovala, že jen velmi málo lidí se zdravotním postižením se účastní pravidelné výuky, že existuje mnoho překážek mobility, a chybí bezbariérová obytná plocha. Nevládní organizace volají po dobrém zákona o účasti, které by byl soustředěný kolem sebeurčení, zapojení a začlenění osob se zdravotním postižením v duchu UNCRPD. Zákon je reformován a má vstoupit v platnost na začátku roku 2017.