Otevřený dopis k Článku 13 - Monitorování a filtrování internetového obsahu je nepřijatelné

Zde je otevřený dopis od 57 signatářů, který žádá tvůrce politik EU, aby zrušili článek 13 nového návrhu o autorských právech na jednotném digitálním trhu.

Liberties a EDRi iniciovali otevřený dopis, ve kterém žádají poslance Evropského parlamentu o zrušení článku 13 z návrhu směrnice o autorských právech. Dopis byl podepsán 57 organizacemi zabývajícími se lidskými právy a digitálními právy.

Evropská komise předložila návrh, který by přiměl internetové společnosti, které sdílejí a ukládají obsah vytvořený uživateli, jako jsou platformy pro sdílení videa nebo fotografií nebo dokonce webové stránky kreativního psaní, aby filtrovali nahrávání do svých služeb. Signatáři tvrdí, že návrh by vedl k nadměrnému filtrování a vymazání obsahu a současně by neustále sledoval online aktivitu uživatelů. Tyto podmínky by porušovaly svobodu projevu, svobodu informací a také soukromí. Organizace proto vyzývají členy Evropského parlamentu, aby z návrhu vypustili článek 13.

Zde je náš otevřený dopis:

Vážený prezidente Junckere,

Vážený prezidente Tajani,

Vážený prezidente Tusku,

Vážený předsedo vlády Ratasi,

Vážený předsedo vlády Borissove,

Vážení ministři,

Vážení poslanče Vossi,

Vážený poslanče Boni,

Dále podepsané strany zastupují organizace na ochranu základních práv.

Základní práva, spravedlnost a právní stát jsou vnitřně propojeny a představují základní hodnoty, na nichž je založena EU. Jakýkoli pokus o ignorování těchto hodnot ohrožuje vzájemnou důvěru mezi členskými státy, kterou EU potřebuje ke svému fungování. Jakýkoli takovýto pokus by také podkopal závazky, které přijala Evropská unie a národní vlády vůči svým občanům.

Článek 13 návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu zahrnuje povinnosti internetových společností, které by nebylo možné dodržet bez uložení nadměrných omezení základních práv občanů.

Článek 13 zavádí nové povinnosti poskytovatelů internetových služeb, kteří sdílejí a ukládají obsah vytvořený uživatelem, jako jsou platformy pro videa nebo sdílení fotografií nebo dokonce webové stránky kreativního psaní, včetně povinností filtrování nahrávek do svých služeb. Zdá se, že článek 13 vyvolává takovou právní nejistotu, že pokud se chtějí online služby udržet na trhu, nebudou mít jinou možnost než sledovat, filtrovat a blokovat komunikace občanů EU.

Článek 13 je v rozporu s platnými pravidly a judikaturou Soudního dvora. Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31 / ES) upravuje odpovědnost za ty internetové společnosti, které hostují obsah jménem svých uživatelů. Podle stávajících pravidel mají povinnost odebrat jakýkoli obsah, který porušuje autorská práva, jakmile to bude poskytovateli oznámeno.

Článek 13 by přiměl tyto společnosti, aby aktivně sledovaly obsah uživatelů, což je v rozporu se zásadou "žádná obecná povinnost ke sledování" ve směrnici o elektronickém obchodu. Požadavek na instalaci systému filtrování elektronických komunikací dvakrát odmítl Soudní dvůr ve věcech Scarlet Extended (C 70/10) a Netlog/Sabam (C 360/10). Legislativu, která vyžaduje, aby internetové společnosti zavedly systém filtrování, by tedy Soudní dvůr téměř jistě odmítl, protože by byla v rozporu s požadavkem rovnováhy mezi právem na duševní vlastnictví na jedné straně a svobodou podnikání a právem na svobodu projevu, například přijímání nebo šíření informací, na straně druhé.

Požadavek filtrování obsahu tímto způsobem by hlavně porušil svobodu projevu stanovenou v článku 11 Listiny základních práv. Pokud se od internetových společností vyžaduje, aby uplatňovaly mechanismy filtrování, aby se vyhnuly možné odpovědnosti, učiní tak. To povede k nadměrnému filtrování a vymazání obsahu a dojde k omezení svobody šíření informací na jedné straně a svobodě přijímat informace na straně druhé.

Pokud jsou právní předpisy EU v rozporu s Listinou základních práv, je pravděpodobné, že vnitrostátní ústavní soudy budou v pokoušení je neuplatnit a můžeme očekávat, že takové pravidlo bude zrušeno Soudním dvorem. To se stalo se směrnicí o uchovávání údajů (2006/24/ES), kdy zákonodárci EU ignorovali problémy s kompatibilitou s Listinou základních práv. V roce 2014 vyhlásil Soudní dvůr směrnici o uchovávání údajů za neplatnou, protože byla v rozporu s Listinou.

Vzhledem k těmto argumentům žádáme příslušné tvůrce politik, aby zrušili článek 13.

Signatáři:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)


Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet

CC: Permanent and Deputy Permanent Representatives of the Members States to the EU

CC: Chairs of the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Shadow Rapporteurs and MEPs in the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Secretariats of the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Secretariat of the Council Working Party on Intellectual Property (Copyright)

CC: Secretariat of the Council Working on Competition

CC: Secretariat of the Council Research Working Party