'Lidé, ne balíky': Nová zpráva o ochraně migrantů v Itálii

Každou minutu je 24 lidí nuceno opustit své domovy kvůli násilí nebo pronásledování. Nová zpráva se dívá na plnění mezinárodní ochrany migrantů v Itálii.
Prezentace třetí "Zprávy o mezinárodní ochraně v Itálii 2016" se konala v sídle Národního sdružení italských obcí (ANCI) dne 16. listopadu.
Tato zpráva byla připravena koalicí nejdůležitějších organizací, které se zabývají migrací: ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes a Servizio Centrale dello SPRAR, ve spolupráci s Radou OSN pro lidská práva.

Prezentaci moderoval Leonardo Domenici, předseda Fondazione Cittalia, který zdůraznil, důležitost zprávy jako výchozího bodu na objektivním základě pro diskutování o migraci. Tématem této zprávy, kromě popisu fenoménu migrace jako celku, je zaměření na duševní zdraví migrantů.

Veronica Nicotra, generální tajemnice ANCI zdůraznila, že migrace je dlouhodobým jevem, proto je nezbytné schválit plán řízení založený na mimořádné události i plán na základě normalizované situace. Hodně je také potřeba udělat v oblasti přerozdělení přistěhovalců a to jak na evropské úrovni, tak na italské úrovni. V Itálii je systém SPRAR, který je výchozím bodem pro čelení migrace normalizovaným způsobem, ale je tam ještě široký prostor pro zlepšení.

Zjištění: Evropa

Obsah zprávy byl prezentován Mons. Gian Carlo Perego, generální ředitel Fondazione Migrantes. Počet vysídlených lidí na celém světě v roce 2015 činil 65,3 milionu; Z tohoto počtu, jsou 21,3 milionl uprchlíci, 3,2 milionů žadatelé o azyl a 40,8 milionů vnitřně vysídlených osob.

To znamená, že každou minutu, je 24 lidí nuceno opustit své domovy, utéci před konflikty, chudobou, nerovností, zabíráním půdy nebo nestabilitou způsobenou teroristickými útoky a jinými formami násilí.

Zhruba 51 procent z nich jsou nezletilí. Nejčastějšími zeměmi, kde migranti žádají o útočiště, je Turecko, Pákistán, Libanon a Írán, a země původu jsou nejčastěji Sýrie, Afghánistán, Somálsko a Jižní Súdán.

Some 51% of migrants are minors, and most flee from Syria, Somalia, Afghanistan or South Sudan.

V Evropě v roce 2015 podalo nejvíce migrantů žádosti o mezinárodní ochranu v Německu, Maďarsku a Švédsku. Německo zůstalo na prvním místě v průběhu roku 2016, následuje Itálie. Asi 43 procent všech přijatých žádostí je formou mezinárodní ochrany.

Zjištění: Itálie

V Itálii bylo v roce 2015 méně příjezdů než v roce 2014. Přistěhovalci přišli převážně z Eritreje, Nigérie a Somálska.

SPRAR systém pojme asi 30.000 lidí. Více než 40 procent z nich již obdrželo určitou formu mezinárodní ochrany, zatímco 60 procent čeká na odpověď.

Zpráva zjistila, že existuje mnoho faktorů, které ovlivňují duševní zdraví migrantů, ale dva jsou hlavní, a to traumatické zážitky, které prožili na své cestě do Itálie, a obtíže spojené s integrací do nové společnosti.

Doporučení

Zpráva končí doporučeními adresovanými Evropské unii a Itálii. EU by zejména měla respektovat své závazky vůči lidským právům uprchlíků; měly být přijaty kroky s cílem usnadnit podání žádosti o mezinárodní ochranu zastupitelských úřadů umístěných v zemích původu; a smlouva Dublin III by měla být revidována, a EU by měla sledovat dodržování bilaterálních smluv o prosazování lidskoprávních zásad.

Italy is urged to implement effective quality standards and monitoring of SPRAR programs.

Co se týče italského energetického systému, je naléhavě nutné zavést vyhlášky a zákony, které by usnadnily fungování systému SPRAR a aby přijaly standardy kvality a monitorovací systémy pro ověření účinnosti dostupných programů. Kromě toho zpráva vyzývá lidi, kteří pracují v oblasti komunikace, aby poskytli správné a spolehlivé informace, aby se zabránilo konfliktní situaci ve společnosti.

'Lidé, ne balíky'

Matteo Biffioni, starosta Prata a představitel imigračního úřadu ANCI, zdůraznil nutnost posílit SPRAR systém, protože je to jeden z nejlepších postupů na evropské úrovni.

"Migranti jsou lidé, ne balíky," řekl Matteo Biffoni.

Domenico Manzione, zástupce ministerstva vnitra, souhlasil s doporučeními, a to zejména s možností zahájení řízení o azylu na zastupitelských úřadech v zemích, kde fenomén migrace začíná.

Tato zpráva bude předložena Evropskému parlamentu v Bruselu dne 7. prosince.