Kriminalizace a zadržování uprchlíků v Chorvatsku musí být zastaveny!

Uprchlíci v Chorvatsku jsou systematicky diskriminováni na základě pohlaví a údajného rodinného stavu, a jejich právo na svobodu pohybu je porušeno zadržením v uzavřených střediscích.
Iniciativa "Welcome!" ("Vítejte!") zveřejnila svou zprávu "Kriminalizace a zadržování uprchlíků" k situaci uprchlíků, kteří byly přemístěni do zadržovacího střediska v Ježevo po uzavření tábora Slavonski Brod.

Symbolicky na Den Evropy - Evropy, která neprošla zkouškou v oblasti lidských práv v současné humanitární krizi a nezvládla poskytnout ochranu lidem, kteří prchají před válkami zdůraznila Iniciativa "Welcome!", že uprchlíci jsou systematicky diskriminováni na základě pohlaví a údajného rodinného stavu.

Po více než měsíci - a v některých případech téměř dvou měsících - z držení izolaci ve městě Slavonski Brod, byli přesunuti do přijímacího střediska pro žadatele o azyl ve městě Ježevo.

Přijímací středisko v Ježevo má klíčové infrastrukturní a funkční vlastnosti vězení, ale se znepokojivou výjimkou: zadržení se provádí bez předchozího soudního procesu s rudimentárním soudním dohledem a s povinností uhradit si své ubytování.

Omezení volného pohybu v jakékoliv podobě je ze své podstaty vysoce individualizované opatření, a proto je podrobeno přísné zkoušce zákonnosti a zdůvodnění; v tomto případě je aplikováno hromadně a automaticky, bez ohledu na jednotlivé případy a alternativní modely.

Rovné podmínky

Chorvatská a evropská legislativa ospravedlňuje zadržení osob pouze ve výjimečných případech, jako opatření, která se uplatní pouze tehdy, pokud neexistují žádná jiná, dostatečná, ale méně omezující.

Vznesením námitek proti zadržení jako aspektu systému kriminalizace osob, které hledají mezinárodní ochranu Iniciativa "Welcome!" očekává, že příslušné instituce a orgány zahájí mechanismy pro ochranu všech bezmocných, zadržovaných, izolovaných a zraněných uprchlíků.

Zaměřena na výše uvedené souvislosti Iniciativa požaduje, aby instituce poskytovaly rovné podmínky všem uprchlíkům, kteří byli uvězněni v táboře Slavonski Brod, těm, kteří jsou nyní v táboře Ježevo okamžitě umožnily volnost pohybu a umístění v otevřených institucích, jako přijímací středisko pro žadatele o azyl ve městě Porin.

Čtěte více v kompletní zprávě.