Pojďme zneplatnit maďarské referendum o kvótách pro běžence!

Maďarská vláda rozpoutala před uprchlickým referendem, které se bude konat 2. října, xenofobní nenávistnou kampaň. Dvacet dva nevládních organizací vyzývá občany, aby odmítli vládní zastrašování a zrušili platnost referenda.
Maďaři půjdou 2. října k volebním urnám, aby odpověděli na následující otázku: Chcete, aby Evropská unie měla možnost nařídit poviné přesídlení ne-maďarských občanů do Maďarska i bez souhlasu Národního shromáždění?
"Toto je naše země: Pojďme zneplatnit referendum!" je název společného prohlášení 22 nevládních organizací, ve kterém protestují proti nelidské politice maďarské vlády vůči uprchlíkům.

My, maďarské nevládní organizace a občané s pocitem odpovědnosti za naši zemi, věříme v zemi, kde jsou naše společné záležitosti spravovány humánne, v solidaritě a vzájemné úctě. Jsme znepokojeni když vidíme, že vláda ohrožuje naše společné hodnoty, a proto vystupujeme proti referendu plánovanému na 2. října, jakož i nenávistné kampani kolem něj.

Rozhodli jsme se zahájit kampaň za zrušení platnosti referenda, které nedokáže prosazovat naše společné zájmy a je zároveň nesmyslné a nelidské.

'Zbytečná' otázka

Otázka předložená referendu nedokáže prosazovat naše společné zájmy. Nenabízí řešení situace uprchlíků nebo budoucnosti Evropské unie. Odmítá to solidaritu s našimi bližními, stejně jako s ostatními evropskými členskými státy. Nemá v úmyslu vytvořit rámec pro mírové soužití. Jsme přesvědčeni, že se nikdo nemůže cítit v dlouhodobém horizontu bezpečně, když je veřejný diskurz definován nenávistí.

Otázka předložená v referendu je zbytečná. Žádné ustanovení o povinných "znovuusídlovacích" kvótách nebylo nikdy přijato, natož diskutováno v EU. Bude-li taková otázka zařazena na pořad v budoucnu, Maďarsko bude mít své místo u jednacího stolu.

Kromě toho, odpověď na otázku v referendu otázku nebude mít žádné konkrétní právní důsledky, ani neobjasní, co přesně žádá vláda od občanů, protože to nikdy nebylo odhaleno.

'Roztříštěná solidarita'

Otázkou předloženo k hlasování je také nelidská. Cílem referenda a doprovodné kampaně je podněcovat nenávist vůči uprchlíkům. Jeho jediným potenciálním důsledkem je další oslabování již rozbité sociální solidarity, čímž se posílí postavení vlády a její nenávistné kampaně.

Skutečnou otázkou, která bude v sázce 2. října je, zda se tato země nikdy nebude moci stát humánní komunitou. To je cílem, na kterém pracujeme 365 dní v roce - 2. října a každý další den.

Někteří z nás podají neplatný hlas, zatímco jiní budou bojkotovat vynucené anti-uprchlické referendum. Náš cíl je však stejný: zneplatnit referendum.

Připojte se k nám a sdílejte naše prohlášení, promluvte s přáteli, kolegy a sousedy. Přesvědčit je, že to dokážeme společně: naše země je založena na lidskosti a solidaritě.