Občanské společnosti v Itálii volají po novém zákoně o svobodném přístupu k informacím

#Foia4Italy, kampaň zahájena více než 30 občanskými organizacemi, chce přijmout Itálii k přijetí nového zákona o svobodném přístupu k informacím, který by rozšířil právo na informace, na všechny občany, a nejen na ty, kterých se témat přímo týká.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (FOIA) umožňuje občanům přístup k informacím od veřejných orgánů. Zakládá právo občanů na informace a je základním nástrojem při podpoře veřejné odpovědnosti, říká Diritto Di Sapere, italská nevládní organizace zasazující se od svého vzniku v roce 2012 o nový zákon o svobodném přístupu k informacím v Itálii.

V červenci 2014 spustila Diritto Di Sapere a asi 30 dalších občanských organizací (mezi nimi i CILD, Italská koalice občanských práv a svobod) kampaň #Foia4Italy, společné úsilí, jehož cílem je vyprodukovat nový a lepší návrh zákona a zajistit v Itálii řádnou svobodu informací.

Tento proces byl zcela veřejný a návrh byl otevřen k připomínkám a úpravám po dobu čtyř měsíců.

Váš požadavek byl...ignorován

Proč Itálie potřebuje FOIA?

Současný zákon o svobodném přístupu k informacím je platný již od roku 1990, a je nedostatečný i neefektivní: "právo vědět" se vztahuje na občany, kterých se problém přímo dotýká. V mnoha případech jsou důvodem pro odepření informací občanům formality, a to i navzdory veřejnému zájmu.

Navíc se v mnoha případech stává, že na žádost nepřichází vůbec žádná odpověď.

Zpráva Diritto Di Sapere z roku 2013 analyzovala více než 300 žádostí o informace k veřejným orgánům, a zjistila, že více než 70% žádostí zůstalo bez odpovědi, a pouze 12% z nich dostalo uspokojivou odpověď.

"Když podáváme v Itálii žádost o informace, častokrát nedostaneme žádnou odpověď, institituce žádosti ignorují a je to tedy marná snaha," řekl na konferenci, která se konala minulý měsíc ve Varese v Itálii, předseda Diritto Di Sapere, Guido Romeo.

Transparentnost

Před pár týdny zveřejnila protikorupční organizace Transparency International část jejího Indexu vnímáni korupce, kde se Itálie umístila na 69. místě, což je ubohý výsledek, stejně jako ten z minulého roku.

Davide Del Monte, ředitel italské pobočky Transparency International, věří, že zákon o svobodném přístupu k informacím je zakládajícím pilířem otevřeného boje vlády proti korupci.

Iniciativa Foia4Italy dokončila proces přípravy zákona, který bude příští měsíc předložen vládě. Kampaň volající po přijetí zákona bude brzy následovat, se silnou podporou CILD.