Italské nevládní organizace se učí používat strategickou litigaci pro sociální změnu

CILD nedávno uspořádala seminář o tom, jak používat strategickou litigaci k zavedení společenské změny, k vyřešení problémů v Itálii, včetně diskriminace Romů a přistěhovalců.
28-29. listopadu proběhl "Workshop k základům strategické litigace," organizován Italskou koalicí pro občanská práva a svobody (CILD), s podporou Open Society's Justice Initiative.
Právníci a úředníci z různých italských nevládních organizací (včetně Progetto Diritti, A Buon diritto, Diritto di Sapere, Cittadinanzattiva, Antigona, Rete Lenford, Asgi Arci, Avvocati per Niente, L'Altro Diritto) se zabývají různými lidskoprávními tématy, jako jsou například LGBT práva, práva migrantů, práva Romů a trestní soudnictví, díky čemu získali cenný vhled od odborníků na litigaci o tom, jak používat strategické soudní spory, aby prosadili sociální změny.

Strategická litigace pro společenskou změnu

První den workshop začal rychlým přehledem o významu strategické litigace a o tom, jak lze tento nástroj použit v italském kontextu. Účastníci pak diskutovali o dopadech, které mohou strategické soudní spory mít na politické úrovni, na právní úrovni a na sociální úrovni. Odborníci OSF Justice Initiative také dávali tipy, jak plánovat strategické soudní spory tak, aby byly co nejúčinnější.

Na druhý den se workshop zaměřil na to, jak případ vypracovat, a to zejména s ohledem na Evropský soud pro lidská práva: styl psaní, co zahrnout a jakých chyb se vyvarovat.

V návaznosti na tento úvod, se pozornost přesunula směrem k začlenění do komunity v strategickém plánu sporů. Bylo otevřeně diskutováno silné a slabé zapojení komunity do strategických soudních sporů. Odborníci zdůraznili, jak je důležité navrhnout komunikační plán s cílem podpořit strategickou litigaci.

Aby bylo možné uvést do praxe teorie strategických soudních sporů, byli poté účastníci rozděleni do čtyř skupin a zabývali se čtyřmi konkrétními případy týkajícími se lidských práv: adopce nevlastního dítěte; zavedení trestného činu mučení v Itálii; diskriminace Romů, pokud jde o shromažďování jejich osobních údajů; a diskriminace migrantů z pohledu selhání italského státu zajistit přístup k bezplatné právní pomoci.

Silnější občanská splečnost

Reakce účastníků workshopu byly velmi pozitivní, a říkají, že jim pomohl k posílení jejich znalosti o strategických soudních sporech a rozvinout různá hlediska pohledu se na jejich případy, a to nejen z právního úhlu pohledu, ale také z hlediska komunikace a obhajoby.

Vedlejším efektem semináře bylo posílit partnerství a spolupráci mezi různými organizacemi občanské společnosti, i když pracují na různých tématech. To vše s cílem posílit italskou občanskou společnost a její schopnost prosadit společenské změny!