Přijímací krize v Belgii: země plná překážek a nedostatků

Přístup belgické vlády k žadatelům o azyl je nehodný státu, který tvrdí, že respektuje lidská práva.

Každý žadatel o azyl v Belgii - a v Evropě - by měl mít právo na bydlení a stravu, sociální, právní, zdravotní, psychologickou a jazykovou pomoci, stejně jako přístup ke studiu a praktickému vzdělání. To všechno však zůstává pouze teorií.

V praxi takové zacházení, které respektuje lidskou důstojnost v Belgii neexistuje. Přesto sociální pracovníci a dobrovolníci, kteří pracují v přijímacích střediscích odvádějí skvělou práci s velmi malým množstvím zdrojů. Nejsou však podporováni vládou, která přijala zastrašovací politiku spojenou se strategickým a cynickým snížením vlastních kapacit pro příjem migrantů a brání, aby s žadateli o azyl bylo zacházeno s ohledem na jejich lidskou důstojnost.

Státní tajemník pro přistěhovalectví a azyl Theo Francken nedávno rozhodl zrušit deset tisíc míst v přijímacích centrech. Jeho rozhodnutí, založené na statistikách ukazuje, že počet žadatelů o azyl stále klesá.

Politika "neočekávání"

Francken má ale krátkou paměť, a ta je nebezpečná: situace byla stejná vloni. Zatímco počet přicházejících klesal, byl zahájen plán na zrušení přijímacích míst. Ale neočekávaný masivní příchod přistěhovalců v létě vytvořil naléhavou potřebu vytvoření přijímacích míst pro uprchlíky, která byla nekvalitní.

K vyzdvihnutí Světového dne uprchlíků 20. června, Belgická Liga lidských práv a Občanská platforma pro uprchlíky odsoudily tuto politiku "neočekávání," které nebere v úvahu zničující dopad na žadatele o azyl.

Organizace zároveň také odsoudily mnohé nedostatky v přijímání uprchlíků. Nashromáždilo se mnoho individuálních příběhů z různých belgických přijímacích střediscek, z nichž nám každý ukázal, jak je přijímání v Belgii nehodné státu, který o sobě tvrdí, že respektuje lidská práva.

Theovo vysvědčení

20.června také znamená konec školního roku, kdy studenti obdrží vysvědčení. To je důvod, proč téměř jeden rok po zahájení přijímací krize, Komise pro cizince Belgické ligy pro lidská práva a Občanská platforma pro uprchlíky rozhodly zavrhnout tuto nepřijatelnou politiku vystavením "vysvědčení" pro Thea Franckena.

Ačkoli by toto "vysvědčení" mohlo být považováno za zlé, neubírá nic z dramatického přijímání žadatelů o azyl v Belgii. Závěr vysvědčení je nezaměnitelný: Theo by mohl a tedy i musí lépe plnit svůj úkol!