Rozhodující hlasování se blíží, polský nejvyšší soud je pod útokem

Návrh novely zákona o Nejvyšším soudu, předložený večer 12. července, podkopává oddělení pravomocí a právní stát v Polsku.
Přijetí tohoto návrhu, ke kterému klidně může dojít již dnes, změní složení a strukturu soudu v rozporu s Ústavou.

Právní asociace, politické strany, nevládní organizace a tisíce občanů vyjadřují své intenzivní námitky k navrhovaným reformám. Každý den se ve městech po celém Polsku objevují další demonstrace a před budovou Parlamentu je zřízena protestní vesnice.

Navzdory rozsahu protestů vládní strana prosazuje změny výjimečně rychlým tempem a plánuje přijmout zákon během současného parlamentního zasedání.

Změna zákona o Nejvyšším soudu

Pozdě večer 12. července polský parlament zveřejnil svůj legislativní návrh o Nejvyšším soudu na svých internetových stránkách. Jednou z nejkontroverznějších plánovaných změn je ukončení funkčního období soudců Nejvyššího soudu.

Thousands of people in Poland have demonstrated against the proposed amendment to the Supreme Court Act.  (Image: HFHR)

Návrh zákona ve své původní podobě by odstranil všechny soudce, kteří v současné době sedí na Nejvyšší soudu v den, kdy nový zákon vstoupí v platnost, a současně umožní ministru spravedlnosti ponechat ve funkci soudce, o nichž si myslí, že by měli zůstat.

Po mírné změně zákona, poslední verze uvádí, že noví soudci budou jmenováni Národní radou soudců (NCJ). Avšak vzhledem k reformám, které vláda právě provedla ve fungování NCJ, nejde o moc velké zlepšení.

Stanovisko HFHR

Členové správní rady a představenstva Helsinské nadace pro lidská práva (HFHR) a Helsinského výboru v Polsku zdůraznili, že legislativa navržená členy parlamentu z vládné většiny je pokusem o zavedení neústavní změny do systému vlády Polské republiky a je v rozporu se zásadou oddělení pravomocí. Úplný text stanoviska, který vydali, naleznete zde. Podle názoru HFHR:

"Návrh zákona o Nejvyšším soudu prohlubuje polskou ústavní krizi, která probíhá od listopadu roku 2015. Den poté, co byl novelizován zákon o Národní radě soudnictví, vládnoucí většina posílila politický vliv na soudnictví v Polsku. V důsledku to povede k situaci, kdy základní lidské právo na spravedlivý proces před nestranným soudem bude iluzorní."

Změny v NCJ

Ve stejný den, kdy byla předložena reforma Nejvyššího soudu, Sejm, dolní sněmovna polského parlamentu, ratifikoval zákon o NCJ a zákon o soudech, což významně omezuje nezávislost soudnictví v Polsku.

Legislativa NCJ zvyšuje politický vliv při výběru soudců - 22 z 25 členů NCJ bude přímo zvoleno Sejmem. To je v rozporu s Ústavou, která říká, že Sejm může volit pouze čtyři členy NCJ. Navíc nová legislativa zkracuje funkční období soudců, kteří jsou současnými členy Rady.

The proposed legal changes would give the minister of justice, Zbigniew Ziobro, extraordinary power over the courts. (Image: Kancelaria Premiera)

HFHR tvrdí, že skutečným účelem tohoto nařízení je umlčet kritiku Rady vůči orgánům veřejné moci. Více informací o právních předpisech naleznete zde.

Zákon o soudech současně umožňuje ministru spravedlnosti jmenovat nejvyšší soudce (předsedy soudů) bez povinnosti konzultovat zástupce soudců pracujících na daném soudu. Více informací o právních předpisech naleznete zde.

Prezident promluvil

Dne 18. července prezident Andrzej Duda vyzval k zmírnění některých navrhovaných změn. Uvedl, že zákon o Nejvyšším soudu nepodepíše, pokud Sejm a Senát nepřijmou jeho prezidentský návrh na úpravu reforem NCJ. Podle prezidentského návrhu bude Sejm muset jmenovat členy NCJ třípětinovou většinou spíše než prostou většinou.

Zástupci vládnoucí většinové strany prohlásili, že takovéto pravidlo bude zahrnuto do návrhu zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším soudu.

Protesty

Změny v legislativě Nejvyššího soudu vedly k řadě protestů po celém Polsku, které pokračovaly od soboty 15. července. Stovky občanů nadále protestují před Sejmem, Prezidentským palácem a před Nejvyšším soudem.

Protesters organized a "Chain of Light" to support judges, and a protest village has been set up outside the Parliament building.  (Image: HFHR)

16. a 18. července se konal "Řetěz světla", kde tisíce demonstrantů zapálily svíčky na projev podpory soudcům. Přes Sejmem byla zřízena protestní vesnice, kde demonstranti setrvávají nepřetržitě.

Soudní asociace, několik nevládních organizací a opoziční politické strany (z nichž jedna navrhla více než 1000 pozměňovacích návrhů k návrhu zákona) také silně protestovali proti navrhovaným změnám.