Španělský ministr spravedlnosti rezignoval po ministerském odvolání potratové reformy

Španělská vláda se konečně rozhodla, díky tlaku občanských společností, odvolat návrh potratového zákona, co přinutilo ministra spravedlnosti rezignovat.

Premiér Mariano Rajoy oznámil dne 23. září po měsících debat a stálého tlaku od občanskoprávních hnutí, že španělská vláda se rozhodla stáhnout návrh zákona o umělém přerušení těhotenství, který původně připravilo ministerstvo spravedlnosti. Pokud by byl přijat, tento zákon by byl krokem zpět od současné právní úpravy, do které by zavedl přísná omezení v přístupu žen k právním službám a bezpečným potratům, a uvedl by jejich životy a zdraví do ohrožení.

Několik hodin po oznámení premiéra, ministr spravedlnosti Alberto Ruiz-Gallardon veřejně vyhlásil svou rezignaci kvůli svému selhání dosáhnout přijetí návrhu zákona. Pan Gallardon byl označen za jednoho z nejhorších ministrů spravedlnosti v historii španělské demokracie. Zanechává za sebou oslabené soudnictví a četné legislativní návrhy reformy, které omezují svobody, brání v přístupu ke spravedlnosti a výrazně snížují právní záruky občanů před soudy. V současné době jsou občané ve Španělsku více vystaveni zneužívání moci, protože právní stát byl oslaben.