Evropská komisařka pro spravedlnost je vyzývána ke konfrontaci Španělska kvůli policejnímu nařízení

Pět organizací oslovilo Evropskou komisařku pro spravedlnost s žádostí, aby konfrontovala španělskou vládu kvůli nařízení vydanému policejním ústředím, které nařizuje důstojníkům nerespektovat směrnice EU.
  • Rights International Spain, spolu s dalšími čtyřmi španělskými a mezinárodními organizacemi, oslovila Evropskou komisařku pro spravedlnost Věru Jourovou, aby ji informovala o nařízení vydaném ústředím Národního policejního sboru, které vyzývá důstojníky, aby neprosazovali tři směrnice EÚ, které upravují procesní záruky zatčených a těch, kteří čelí trestnímu řízení. V dopise je komisařka žádána, aby zesílila kontroly Komise a informovala španělské orgány, že tento typ nařízení je v rozporu s právem EÚ.

Dopis odkazuj konkrétně na nařízení, kterého obsah byl teprve nedávno odhalen, přijaté státním policejním ředitelstvím v Madridu dne 5. listopadu 2014. Nařízení přikazuje důstojníkům, aby nerespektovali práva a záruky zakotvené v souboru směrnic EU. Jinými slovy, jsou vyzýváni, aby neplnili svou povinnost dodržovat a uplatňovat právní předpisy Evropské unie. Konkrétně se nařízení vztahuje na:

  • Směrnici 2010/64 / EU, Evropského parlamentu a Rady, ze dne 20. října 2010, o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení;
  • Směrnici 2012/13 / EU ze dne 22. května 2012, o právu na informace v trestním řízení;
  • Směrnici 2013/48 / EU, ze dne 22.října 2013, o právu na právního zástupce v trestním řízení a v řízení o evropských příkazech k zadržení; a právo informovat třetí osobu v době odnětí svobody a pro komunikaci s třetími stranami a konzulárními úřady při odnětí svobody.

Signatářské organizace také naléhají na Evropskou komisařku pro spravedlnost, aby sledovala řízení o nesplnění povinnosti proti španělské vládě, přičemž má vzít v úvahu, že lhůta pro provedení směrnice 2010/64 / EU, o právu na tlumočení a překlad v průběhu trestního řízení, a směrnice 2012 / 13 / EU, o právu na informace v trestním řízení, již vypršela, a oba tyto předpisy mají tedy okamžitý účinek ve všech členských státech EU, a práva v nich zakotvená musejí být uznána.

Podle Patricie Goicoechea, viceprezidentky Rights International Spain," musí členské státy Evropské unie respektovat a prosazovat pravidla přijatá na úrovni EÚ. Tato povinnost se vztahuje i na správu, soudnictví a samozřejmě i na státní úředníky donucovacích orgánů a bezpečnostní síly. Ústředí policie nemůže nařídit svým důstojníkům, že nebudou dodržovat ani pravidla Evropské unie, ani ty, které přijal národní parlament, nařízení musí být zrušeno, a ministerstva vnitra a spravedlnosti, musí přijmout opatření, aby zajistilo, že se takováto situace nebude opakovat. Věříme, že Evropská komise bude požadovat patřičně vysvětlení a vyzýváme, aby byly vnitrostátních právní předpisy přizpůsobeny směrnicím jednou provždy."