Porodnictví ve Sněmovně ČR: Lékaři ani politici nedorazili

Česká republika se nedrží sedm let starých doporučení OSN o svobodě volby způsobu a místa porodu. Na debatu o porodnictví nepřišli muži, doktoři ani mnoho zástupců politických stran. I proto vznikla platforma Političky napříč spektrem.
„Porod je důležitý nejen pro ženy, ale úplně pro každého z nás, tedy i pro zde přítomné tři čtyři muže,“ zavtipkoval moderátor na úvod panelové diskuse o porodnické praxi, která se konala v pondělí v Poslanecké sněmovně.

Debatovalo se hlavně o postavení porodních asistentek v českém systému zdravotnictví a o informovaném souhlasu rodičky. Mezi ony „tři čtyři“ muže započítal moderátor i sebe. Na diskusi chyběli nejen muži, ale s jedinou výjimkou i zástupci lékařské obce.

Právě převaha mužů v české politice je podle poslankyně Niny Novákové (TOP 09) jedním z důvodů, proč se u nás nedaří tématům jako je humanizace porodnictví nebo rodinná politika. Na úvod diskuse proto představila novou platformu Političky napříč spektrem, která chce „vést konstruktivní dialog o tématech týkajících se žen mezi všemi političkami bez ohledu na jejich politickou příslušnost“. Mezi signatářky Memoranda o spolupráci Političek napříč spektrem patří kromě Novákové například Lucia Zachariášová (Zelení), Lydie Bartošová (Piráti) nebo Jana Duchková (KDU-ČSL).

Političky na diskusi představily i postoj své strany k tématu. Všechny se shodly na potřebě české porodnictví reformovat a poskytnout rodičkám širší výběr možností, z nichž si budou moct svobodně zvolit způsob svého porodu.

Informovaný souhlas není sběr podpisů

Zajistit ženám svobodu volby, co se týče místa a způsobu porodu, České republice doporučila už v roce 2010 OSN, respektive Výbor pro odstranění diskriminace žen. Jak v dubnu připomnělo několik oborových organizací, Česká republika doporučení nedodržuje. Rodičkám je nadále péče poskytována i bez jejich souhlasu a nedaří se vymýtit ani další, Světovou zdravotnickou organizací nedoporučované, postupy jako rutinní nástřih hráze nebo separování matky od dítěte.

„V České republice ženě doktor předkládá své rozhodnutí, která ona podepíše. Informovaný souhlas není sběrem podpisů, ale poučeným rozhodnutím ženy nad alternativami,“ kritizovala současnou praxi Sandra Pašková z Ligy lidských práv. Naše právní úprava přitom zdravotní péči informovaným souhlasem podmiňuje.

Na západě porodní asistentky provázejí rodičku od počátku těhotenství po konec šestinedělí a jde o běžný postup, ne výstřední alternativu. U nás porodní asistentky působí buď v nemocnicích nebo s vlastní licencí, o jejímž udělení se rozhoduje na základě mnohdy absurdních požadavků na krajské úrovni.