"Rok nulové integrace": Uprchlíci nemají v Bulharsku žádnou podporu

Vykazování z hranic, diskriminace vůči žadatelům o azyl ze subsaharské Afriky a žádný integrační plán - tento obraz vykresluje nová zpráva o situaci běženců v Bulharsku.

Na nulové integrační perspektivy pro osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana, vytláčení uprchlíků zpět na hranici s Tureckem a diskriminaci zadržovaných žadatelů o azyl ze zemí Maghrebu a subsaharské Afriky upozorňuje nová zpráva AIDA o Bulharsku, kterou vydal Bulharský helsinský výbor.

Zpráva nazývá rok 2014 v Bulharsku "rokem nulové integrace". Azylanti zde během něj neobdrželi žádnou integrační podporu, mimo povolení půlročního pobytu v přijímacích střediscích poté, co jim byl udělen azyl. V důsledku toho bylo od letošního ledna 23% zubytovaných v přijímacích střediscích azylantů (850 osob). Uprchlíci mají i nadále velmi omezený přístup k základním sociálním, pracovních a zdravotním právům a jejich ochota trvale se usadit v Bulharsku se snížila na minimum.

Zpráva upřesňuje, že 6400 osobám, které uprchly ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, byl odmítnut vstup do Bulharska a byly vráceny do Turecka v roce 2014. Od ledna 2015 má Bulharsko zesílené kontroly na hranicích a policisté na hranicích byli nahrazeni vojáky.

V roce 2014 dosahovaly podmínky v přijímacích střediscích pro žadatele o azyl základních standardů. UNHCR však vyjádřil obavy ohledně udržitelnosti těchto zlepšení, a to zejména s ohledem na to, že na konci loňského roku čelilo 6873 žadatelů o azyl návratu do Bulharska podle dublinského nařízení. V lednu 2015 měla bulharská přijímací a registrační centra schopnost ubytovat 5650 osob.

Studie rovněž zdůrazňuje, že 96% osob žádajících o azyl na hranici (3851 osob) bylo v roce 2014zadržováno v alokačním středisku Elhovo. Zde zůstávali žadatelé o azyl tři až šest dní před přestěhováním do přijímacích středisek, což daleko přesahuje 24-hodinové maximum, které povolují mezinárodní právními předpisy. Průměrná doba zadržení v jiných centrech se v roce 2014 snížila ze 45 na 11.

Zpráva také zdůrazňuje, že zadržení žadatelé o azyl z Maghrebu a subsaharské Afriky jsou diskriminováni, pokud jde o jejich propuštění a přístup k mezinárodní ochraně. Úřady registrují, vyslýchají a posuzují zadržované v centrech na žádosti podané lidmi z těchto oblastí, kteří jsou propouštěni pouze v případě, že zpochybňují tyto postupy a získají propuštění nařízené soudem.

Závěrem uvádí, že rozhodnutí v případech žádostí o azyl v roce 2014 dosahovala v průměru 6 měsíců, syrsští žadatelé o azyl (většina žadatelů o azyl v Bulharsku), měla své žádosti přezkoumány v rámci zrychleného řízení za "zjevně dobře odůvodněných požadavků" a polovina z celkového počtu žádostem o ochranu byl azyl v roce 2014 udělen.