Probíhající reforma italského vězeňského zákoníku: Dobrá, špatná, ošklivá

Italský trestní zákoník pochází z roku 1975 a odráží zastaralé postupy a chápání toho, co je ve věznicích přijatelné. Je čas na aktualizaci.

Kde se tato reforma vzala?

Bez ohledu na obtížnou dobu, kterou Itálie (a Evropa) prochází, jednou z dobrých zpráv je rozhodnutí italského parlamentu o reformě trestního zákoníku. Revize kodexu je posledním krokem cesty reformy, která začala po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu Torreggiani v roce 2013, kdy byla Itálie odsouzena za přeplnění věznic.

V červenci 2017, poté co italský parlament začal formulovat delegující zákon o reformě vězeňského systému, předložila organizace Antigone, člen Liberties, 20 návrhů na aktualizaci vězeňského řádu. Mezi tyto návrhy patřilo zavedení přísnějších omezení pro užívání samotek, stanovení kodexu chování pro policejní důstojníky a vězeňské stráže, zvýšení kvality a využívání alternativních disciplinárních opatření, více vzdělávacích a pracovních příležitostí a vypracování návrhu vězeňského zákona pro nezletilé.

To dobré

Ačkoli konečné rozhodnutí o reformním návrhu nebylo přijato, jeho obsah byl nedávno zveřejněn a lze jej považovat za krok vpřed od platné legislativy: důstojnost osoby a její práva jsou jádrem, v zákoně je odkazováno na Evropský vězeňský řád - a proto jsou začleněny do italských právních předpisů - dynamický dohled (který byl dosud neformálně používán v italských věznicích) je konečně formálně uznáván a regulován, nové technologie komunikace vězňů s venkovním světem, a přístup k alternativním opatřením je posílen.

To špatné

Nevýhodou této reformy je skutečnost, že některé záruky byly podkopány odůvodnění těchto zásahů prostřednictvím klíčového slova "zjednodušení"; navíc se někdy objevuje ozvěna staré myšlenky "nápravné" instituce.

To ošklivé

Navzdory pozitivním postupům jsou některé oblasti trestního práva stále ignorovány. Neexistuje žádný pohyb k reformě práva na sexuální život, právo na osobní život nebo právo na náboženskou svobodu, ani se nevěnuje žádná pozornost posilování specifických situací cizinců a žen.

Připomínky Antigone

Z těchto důvodů vydala Antigone dokument, který připomínkoval vyhlášku a zaslala jej členům Komise Poslanecké sněmovny pro spravedlnost. Připomínky se týkají částí přeneseného zákona, které nebyly vzaty v úvahu, reformy, které byly učiněny, ale které by mohly být dále prosazovány, a negativní modifikace vězeňského zákoníku.

"Je to určitě krok vpřed v porovnání s předcházejícím vězeňským řádem před 43 lety," řekl předseda Antigone Patrizio Gonnella. "Přejeme si, aby tato reforma byla ještě odvážnější, aby nedošlo ke zmeškání momentu a dlouhodobému dopadu. Proto žádáme vládu a parlamentní komise, aby věnovaly pozornost chybějícím částem delegujícího zákona (právo na sexuální život, právo na osobní život, práva cizinců a žen a svobodu náboženského vyznání) a vydali obsah vyhlášky zákona k novému vězeňském zákoníku pro nezletilé."