Policejní směrnice udržuje reformu o ochraně údajů na správné cestě

Ministři v Radě pro spravedlnost stvrdily dohody o Směrnici EU o ochraně údajů pro policejní a trestní soudnictví.

Ministři v Radě pro spravedlnost uzavřeli 9. října dohodu o Směrnici EÚ o ochraně údajů pro policejní a trestní soudnictví.

V návaznosti na dohodu dosaženou v červnu 2015 o Nařízení o ochraně dat, říjnová dohoda znamená, že EÚ je na dobré cestě, aby plně dokončila svou reformu ochrany údajů do konce letošního roku, jak jí tomu vyzvala Evropská rada.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvítala dohodu ze dne 9. října:


"Právo na ochranu osobních údajů je základním právem EÚ. Oběti a svědkové v EÚ, ale i podezřelí z trestných činů mají právo na to, aby byli jejich údaje náležitě chráněny v rámci vyšetřování trestné činnosti nebo vymáhání práva. Společná pravidla a principy to zajistí. Zároveň také více harmonizované zákony usnadní policii nebo státním zástupcům, aby spolupracovali na přeshraničním vyšetřování a účinnějším boji proti zločinu a terorismu v Evropě."

Směrnice o ochraně policejních dat je klíčovým příspěvkem k dosažení cílů stanovených v agendě EÚ v oblasti bezpečnosti.

Směrnice o ochraně policejních údajů přinese následující výhody:

  • Směrnice bude chránit základní právo občanů na ochranu údajů, když jsou data využívána donucovacími orgány: osobní údaje každého z nás by se měly zpracovávat v souladu se zákonem, spravedlivě, a pouze pro konkrétní účel. Veškeré zpracování vymáhání práva v Evropské unii musí být v souladu se zásadami nezbytnosti, přiměřenosti a zákonnosti, za vhodných bezpečnostních opatření pro jednotlivce. Dohled je zajištěn nezávislými vnitrostátní orgány pro ochranu údajů a musí být k dispozici účinné soudní opravné prostředky.
  • Snižování byrokracie pro orgány: policie a orgány trestního soudnictví již nebudou muset používat různé soubory pravidel pro ochranu údajů podle původu osobních údajů, což ušetří čas a peníze. Nová pravidla se budou vztahovat jak na domácí zpracování i přeshraniční předávání osobních údajů. S více harmonizovanými právními předpisy ve všech členských státech EÚ bude pro naše policejní síly snažší spolupráce. Pravidla v této směrnici berou v úvahu specifické potřeby policie a systému trestního soudnictví a respektují různé právní tradice v členských státech.
  • Jednodušší a bezpečnější mezinárodní spolupráce: Tato směrnice stanoví obecné zásady a jasná pravidla pro předávání osobních údajů ze strany policie a orgánů činných v trestním mimo EÚ, aby zajistila, že se tyto převody uskuteční s odpovídající úrovní ochrany údajů. Směrnice poskytuje jasná pravidla pro výměnu dat na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
  • Jasná pravidla pro lepší spolupráci: společná pravidla EÚ o ochraně údajů umožní policii a orgánům činným v trestním řízení efektivněji vzájemně spolupracovat na základě vzájemné důvěry a právní jistoty.

Další kroky

Třístranné rozhovory mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou EÚ o směrnici začnou ještě tento měsíc. Třístranné rozhovory o nařízení o obecné ochraně údajů začaly již 24. června za účasti komisařky Jourové. Všechny tři orgány se dohodly na plánu k dokončení reformy v roce 2015.

Více informací o práce Komise na ochraně osobních dat naleznete zde.