Zastrašování lékařů zastávajících volbu omezuje přístup k potratům v Itálii

Lékaři zastávající volbu jsou v Itálii extrémně vyděšeni, a v některých regionech je téměř nemožné najít lékaře, který je ochotný provést potrat.
Italské potratové zákony obsahují nebezpečnou mezeru, která umožňuje lékařům odmítnout provést tento zákrok. Potraty jsou tedy povoleny na papíře, ale v praxi jsou stěží proveditelné, a lékaři zastávající volbu jsou diskriminováni, říká Rada Evropy.

V Itálii jsou ženská práva běžně porušována z důvodu nedostatečného přístupu k bezpečným potratům. Dobrovolné přerušení těhotenství je v zemi legální, ale drtivá většina lékařů se prohlašuje za jeho "odpůrce" a tudíž odmítají pomáhat a provést tento zákrok.

Jinými slovy, potraty jsou povoleny na papíře, ale je téměř nemožné nějaký podstoupit.

Porušení práva na zdraví žen není jedinou starostí. Gynekologové a porodníci zastávající volbu v Itálii jsou aktivně diskriminováni, a dokonce vystaveni mobbingu, a někteří poznamenali, že "ne-odpůrci byli ghettoizovaní."

Tento znepokojivý stav byl odsouzen Radou Evropy v nedávném rozhodnutí vyplývajícím ze stížnosti CGIL, největšího italského odborového svazu.

Nebezpečná 'úniková doložka'

Ukončování těhotenství je v Itálii legální na základě zákona č. 194, který byl byl schválen v roce 1978, ale Itálie stále není zemí pro ženy, které hledají bezpečné provádění potratů.

Teoreticky mohou ženy rozhodnout o přerušení těhotenství během prvních 12 týdnů těhotenství. Nicméně zákon č. 194 má nebezpečnou právní mezeru, která umožňuje lékaři odmítnout provést potrat z náboženských či morálních důvodů, když se prohlásí za "odpůrce."

70 procent italských lékařů jsou odpůrcové, a v některých oblastech je opravdu téměř nemožné najít někoho, kdo není (v Molise, Basilicata, Sicilia a Puglia 93 až 86 procent lékařů odmítá potraty).

Proč lékaři odmítají potraty? Katolická církev rozhodně hraje důležitou roli. V Itálii je vliv Vatikánu skutečně velmi silný, a to zejména v oblasti zdravotnictví a školství; není tedy příliš překvapivé, že katolická církev povzbuzuje nemocnice, aby najímaly protipotratové gynekology a porodníky.

Ilegální potraty

Italky, které chtějí interrupci jsou často nuceny odejít do zahraničí, nebo se vyhnou úřadům a podstoupí ilegální potrat. Potraty prováděné v tajnosti jsou na vzestupu, a to je velmi znepokojující, protože taková situace představuje značné riziko pro zdraví a dobro ženy.

Oficiální údaje odhadují, že je každý rok prováděno v zemi zhruba 15.000 tajných potratů, ale mnozí říkají, že skutečný počet je ve skutečnosti mnohem větší.

V současné situaci je právo žen na zdraví a sebeurčení v Itálii vážně ohroženo. Je potřeba udělat více pro zajištění toho, že ženy, které se rozhodnou přerušit své těhotenství, tak budou schopny učinit ve vší bezpečnosti a klíčovým krokem je zajištění toho, aby lékaři, kteří se rozhodnou provést potraty, nebyli diskriminováni.