Jemná likvidace přístupu ke spravedlnosti pro všechny

Od 1. ledna podléhají advokátní poplatky v Belgii 21% DPH. Ústavní soud v současné době zvažuje jejich odvolání, vzhledem k tomu, že občanské společnosti varují, že přístup k soudnictví v zemi se stává výsadou místo práva.

Příležitost pro všechny občany bránit a prosazovat svá práva je zásadní: je to jeden z pilířů naší demokracie a sine qua non spravedlivé společnosti. Je to z toho důvodu, že přístup ke spravedlnosti je zakotven v belgické Ústavě a Evropské úmluvě o lidských právech.

Její základní znak je jasný, ale naši političtí vůdci, zdá se, mají tendenci na to zapomínat: během posledního zasedání parlamentu, řada opatření vážně podkopala právo na přístup ke spravedlnosti.

Tato opatření, nařízena z důvodu podezření na rozsáhlé zneužívání a touhu ušetřit za každou cenu, výrazně omezila možnosti nejchudších lidí v zemi - a velké části střední třídy - přístupu k obhájci.

Opatření, která likvidují přístup ke spravedlnosti

Důkazní břemeno o potřebnosti nároku na bezplatnou právní pomoc se přesunulo na osobu, která o pomoc žádá, a která nyní musí poskytnout více dokumentů, často takových, které je obtížné získat, a ve velmi krátkém termínu. Toto zpřísnění jmenování pro-bono právníka, u Úřadu pro právní pomoc, znamená, že mnozí lidé nejsou schopni získat potřebu právní pomoci.

Rozpočet pro právní pomoc se v posledních letech výrazně zmenšil, což má za následek revizi náhrad poskytnutých pro-bono právníkům směrem dolů (pokles o 4,5% v průběhu dvou let), kteří díky tomuto pravděpodobné, opustí poskytování právní pomoci.

Linka právní pomoci, služba zřízena belgickými soudy za účelem informovat občany o jejich právech, a poradit jim možnosti obrany, byla šestou státní reformou převedena na obce, což znamená, že je nyní na obcích, aby financovaly a organizovaly tento klíčový krok k přístupu ke spravedlnosti.

Dříve osvobozeny, poplatky za právní zastoupení jsou nyní předmětem 21% DPH. Je to stejné jako u exekutorských poplatků, které dohromady přispívají k vysokým nákladům na spravedlnost pro občany. Tyto vyšší náklady jsou významnou překážkou pro lidi ze střední třídy, jejíž příjem je nad hranicí bezplatné právní pomoci, ale pro něž náklady na spravedlnost jsou obrovské ve srovnání s jejich prostředky.

Zúčtovací poplatky, které musí každý jednotlivec platit při iniciování soudního řízení, se v roce 2012 zvýšily o 15%. Jedná se o další opatření, která mohou odradit příjemce bezplatné právní pomoci, aby podávali případy k soudu, protože pokud přehrají u soudu, budou odpovědni z nároků vznesených jejich věřiteli.

Důsledky i pro střední třídu

V důsledku těchto opatření, zvyšující se počet lidí - ze všeho nejvíc ti nejchudší, ale i ti ze střední třídy - nyní nemají možnost hájit a prosazovat svá práva. Počet lidí je samozřejmě obtížné odhadnout, zůstává ve stínu, neviditelný a neznámý. Může jít o svobodného rodiče s měsíčním příjmem 1500 eur (a tedy nad hranici právní pomoci), který postrádá prostředky, aby se bránil v řízení se školou, kam chodí jeho dítě; nebo jedna ze stran u rozvodu, nucena se bránit sama, protože nemá finanční prostředky, aby jí pomohl advokát; nebo oběť zkorumpovaného majitele nebo nespravedlivé pokuty.

Opatření přijatá v posledních letech mají za následek nejen čisté zbídačování občanů, ale také odráží skutečný posun od pojetí spravedlnosti, od víry v právo na spravedlnost k praxi "spotřebitelského práva."

Všichni účastníci právní pomoci, včetně právnických sdružení a odborových svazů, se shodují, že spravedlnost musí být přístupná všem, a jako taková by měla zůstat veřejnou službou. Zásadní je dosažení udržitelného a inkluzivního refinancování právní pomoci, které dnes představuje pouze 0,02% ze státního rozpočtu.

Spravedlnost pro všechny!

Platforma Spravedlnost pro všechny, která sdružuje asociace, odbory a členy justice, vyzývá k ukončení likvidace - decentní, ale velmi reálné - přístupu občanů ke spravedlnosti.

Žádá další federální vládu, aby vytvořila rámec, který zaručuje přístup ke spravedlnosti pro každého, bez ohledu na úroveň příjmů.

Jako shromáždění občanské společnosti v těchto otázkách, platforma musí také být vyslyšena v rozhodovacím procesu o přístupu ke spravedlnosti.

Klade důraz na obce, a žádá je, aby se skutečně zabývaly otázkou právní pomoci, nad kterou mají nyní pravomoc, a konečně uznaly svou ústřední úlohu v předcházení konfliktům.

Iniciativa platformy Spravedlnost pro všechny je podpořena

Association de Défense des Allocataires Sociaux, Association pour le Droit des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, Atelier des Droits Sociaux, Caritas International, CBAR-BCHV, Centre d'Action Laïque, CIRE, Collectif Solidarité Contre l'Exclusion, DEI-Belgique, Jesuit Refugee Service, Ligue des Droits de l'Homme, Linksecologisch forum, Netwerk Tegen Armoede, Point d’Appui, Progress lawyers Network, Réseau de Lutte contre la Pauvreté Belge, Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté, Réseau Wallon Lutte contre la Pauvreté , Samenlevingsopbouw, Service Droits des Jeunes, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vrouwenraad.