'Obnovte právní stát,' naléhá více než 90 NNO na polskou vládu

Přes 90 občanských organizací z celého světa podepsalo dopis polskému prezidentovi a předsedovi vlády s výzvou, aby prováděly doporučení stanovená Evropskou komisí na počátku července letošního roku.
Organizace zdůraznily, že plnění těchto doporučení "budou první kroky k obnovení plné ochrany právního státu v Polsku."

Evropská komise zahájila v lednu 2016 rámec právního státu ve vztahu k situaci v Polsku. Toto bezprecedentní rozhodnutí bylo učiněno v reakci na legislativní změny týkající se fungování Ústavního soudu a veřejných médií.

Žádná akce od Varšavy

První etapa postupu, která trvala od ledna do července 2016 zahrnovala strukturální dialog mezi Komisí a polskou vládou a nepřinesla žádné výsledky. V důsledku toho přijala Evropská Komise 27. července 2016 na podporu právního státu Doporučení o situaci v Polsku.

The NGOs urge the government to put into office three judges of the Constitutional Tribunal legally appointed in October 2015.

Doporučení pro vládu zahrnovalo zejména: naplňování rozsudků Ústavního soudu a přijetí do funkce tří soudců Ústavního soudu právně jmenovaných v říjnu 2015; zveřejnění všech rozsudků Ústavního soudu; a zajištění ústavnosti nového zákona o Ústavním soudu byla přijata v červenci 2016 (doporučení jsou k dispozici zde).

Evropská komise dala polské vládě tři měsíce, aby ji informovala o krocích podniknutých k naplnění těchto doporučení. Zatím však polská vláda nepodnikla v této oblasti žádné kroky.

"Naší velkou obavou je, že žádné z těchto doporučení nebyla realizováno," píše se v prohlášení organizace. Signatáři zdůraznili, že tři legálně jmenovaní soudci dosud nebyly dosazeni do úřadu a vláda nezveřejnila rozsudky Ústavního soudu od března do srpna 2016.

Obnovte právní stát

Organizace také upozornily na nový návrh týkající se statusu Ústavního soudu, a to návrh zákona o postavení soudců Ústavního soudu. Tento návrh je v současné době před Evropským parlamentem. Podle názoru organizací, by tento návrh "mohl být dalším krokem směrem k oslabení nezávislosti Soudu."

The government must take the necessary steps to restore the rule of law -- and citizens' trust in the democratic process.

Vyzývajíc prezidenta Duda a premiéra Szydła, organizace uvádí, že "v posledních měsících jste mnohokrát správně poznamenali, že Evropská unie čelí obtížným problémům, které vyžadují řešení. Problémy zahrnují mimo jiné migrační krizi nebo vystoupení Spojeného království z Unie. Věříme, že Evropská unie je tvořena státy se silnými demokratickými systémy a respekt k lidským práv může pomoci při řešení těchto výzev."

Podle názoru organizace, bude naplňování doporučení Evropské komise prvním krokem k obnovení plné ochrany právního státu v Polsku.

Dopis je k dispozici zde.

Více informací o ústavní krizi je k dispozici ve Zprávě o ústavní krizi v Polsku 2015-2016.