Nový španělský zákon o právní pomoci je krokem zpět pro spravedlnost

Jak se blíží schválení nového zákona o právní pomoci ve Španělsku, nevládní organizace napsaly zvláštní zpravodajkyni OSN pro soudce a právníky, a žádají ji, aby učinila tlak na vládu, aby se ujistila, že návrh zákona splňuje mezinárodní standardy.

S ohledem na blížící se schválení zákona o právní pomoci, Rights International Spain a Generální rada španělské advokární komory napsaly zvláštní zpravodajkyni OSN pro nezávislost soudců a právníků, a požádaly ji o zaslání dopisu vládě, ve snaze zajistit, že zákon bude v souladu s mezinárodními normami a standardy. Schválení návrhu zákona v jeho současné podobě by znamenalo, že by méně lidí mělo možnost využít právo na veřejného obhájce. Zásada finanční způsobilosti žadatele by vedla k diskriminaci občanů. Zákon poskytuje právo na bezplatnou právní pomoc, i když jsou k dispozici dostatečné prostředky litigace pro jednotlivce, pro oběti některých trestných činů, které vláda vybrala pomocí vlastních kritérií, umístěním některých obětí do privilegovaného postavení (a za současné diskriminace ostatních). V těchto případech platí, že oběti je poskytován samostatným zástupce, aby je zastupoval jako soukromý žalobce, ale pořád povede soudní spor státní zástupce. (Například případy terorismu, kdy státní zástupci vedou trestní stíhání obviněného, ale jednotlivé oběti mohou chtít mít osobní zastoupení v průběhu celého řízení.) Kromě toho, nelegální migranti ve Španělsku (z členských států mimo EU) jsou také vyloučeni jako možní příjemci bezplatné právní pomoci. V konečném důsledku je zákon krokem zpět a brání právu na přístup k soudnictví ve Španělsku.