Rumunsko pozastavilo účinnost zákona

Rumunská vláda schválila mimořádné nařízení, kterým se na 45 dní pozastavuje účinnost zákona, čímž umožňuje starostům měnit bez následků svoji politickou příslušnost.

Mimořádné nařízení rumunské vlády pozastaví na 45 dnů zákon, který starostům zamezoval změnu politické strany. V současné době nesmí starostové přejít během trvání svých mandátů do jiné politické strany, aniž by o svou funkci přišli. Toto mimořádné nařízení by z tohoto zákona poskytlo starostům po celém Rumunsku výjimku na dobu 45 dní.

Organizace APADOR-CH a dvacítka dalších nevládních organizací nouzovou vyhlášku napadla. Jejich námitky se týkaly jak samotného obsahu vyhlášky, tak i způsobu jejího schválení.

Nevládní organizace odsoudily samotnou skutečnost, že vláda schválila další nouzovou vyhlášku. Schvalováním zákonů je v současné v pravomoci rumunského parlamentu, avšak i vláda smí zavádět určitou legislativu, avšak jen ve výjimečných případech. Ke zneužívání této díry v systému dochází již celá léta a vláda v současné době zavádí více zákonů, než samotný parlament - bez řádného odůvodnění, netransparentně a bez veřejné rozpravy.

Nedávná zpráva, kterou APADOR-CH vydala ukazuje, že vláda v posledních letech vydává nouzové vyhlášky v průměru jednou za tři dny. Zneužití institutu mimořádných nařízení je znepokojující, neboť se tím obchází rumunský parlament, zákon o veřejné rozpravě i Ústavní soud. U něj smí nouzovou vyhlášku napadnout pouze ombudsman, který však zaujímá stále zdráhavější postoj.

Nevládní organizace zdůrazňují, že zákony musí zajišťovat stabilitu a předvídatelnost, nikoliv jen sloužit bezprostředním účelům vládnoucí strany. Obavy, týkající se načasování této změny zákona, sdílí také Velvyslanectví Spojených států v Bukurešti. Tento zákon je třeba vnímat v kontextu nadcházejících prezidentských voleb, které se budou konat koncem roku. V nich se očekává, že podpora místních starostů sehraje důležitou roli, takže pozastavení právní účinnosti zákona vytvoří u značného množství místních starostů vysokou podporu.