Reprodukční práva v Irsku - Roste tlak na změnu Ústavy

V několika posledních měsících došlo k obnovení národní a mezinárodní pozornosti na reprodukční práva žen v Irsku a ke zvýšení tlaku na zrušení státního ústavního zákazu potratů.

z osmého dodatku k irské ústavy, který byl schválen v roce 1983, vyplývá téměř úplný zákaz potratů, uznává stejné právo na život matky a jejího nenarozeného dítěte. Toto ustanovení znamená, že potrat je v Irsku legální pouze když je život - spíše než o zdraví nebo blaho - ženy, v bezprostředním nebezpečí. Potrat i za těchto výjimečných okolností byl pouze předmětem formální legislativy od roku 2013, kdy byl zaveden zákon o ochraně života během těhotenství po ESLP případu A, B a C proti Irsku.

Kritika OSN

Irsko čelilo v červnu 2014 před Výborem OSN pro lidská práva nepříjemným otázkám o praktické účinnosti a závažných omezeních vyplývajících ze zákona z roku 2013, kdy předseda výboru sir Nigel Rodley podrobil tento stav kritice a uvedl:

"Uznání základního práva na život ženy, která je existujícím člověkem, musí převážit nad zájmy nenarozeného dítěte, a já nemohu pochopit, jaký názorový systém by tuto přednost chápal opačně."

Nedůvěra, se kterou tento mezinárodní expert v oblasti lidských práv vyjádřil k potratovému režimu Irska, se Irska velice dotkl, a byl brzy následován poslední ze série diskusí o potratech: případ slečny Y, mladé žadatelky o azyl, která byla těhotná v důsledku sexuálního napadenía žádala o potrat z důvodu rizika sebevraždy. Po sérii zpoždění při posuzování jejího stav a okolností, byla v 26. týdnu těhotenství podrobena císařském řezu. Zatímco detaily případu jsou nyní předmětem zkoumání, tento případ znovu podtrhuje celkový neúspěch irského systému respektovat tělesnou integritu ženy.

Zrušení 8. dodatku

Z nedávného a probíhajícího vývoje je jasné, že současná irská právní úprava týkající se potratů, není pro daný účel vhodná a nadále popírá respektování lidských práv žen, včetně práva na život, zdraví, soukromí a tělesnou integritu. Zásadní překážkou dosažení plného respektu k lidským právům žen je v Ústavě. Roste vůle a volání po zrušení 8. dodatku. Rozsáhlá koalice lidskoprávních organizací, včetně Irish Council for Civil Liberties, pracuje na zařadění této dlouho opožděné reformy do politické agendy.

Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran.