Poslanci dali zelenou přemístění dalších 120.000 žadatelů o azyl

Nouzový návrh k přemístení 120.000 žadatelů o azyl, kteří jsou v současné době v Itálii, Řecku a Maďarsku do členských států EÚ, byl podpořen Parlamentem.

První dočasné nouzové návrhy k přemístění 40.000 uprchlíků z Itálie a Řecka byly 9. září schválené Parlamentem.

Podpora ze strany Parlamentu v rekordním čase pro návrh Evropské komise přemístit 120.000 žadatelů o azyl vysílá jasný signál ministrům vnitra EÚ - kteří se opět scházejí v úterý 22. září - že je nejvyšší čas jednat a odsouhlasit toto druhé pohotovostní schéma.

Podle návrhu Evropské komise by bylo dalších 120.000 žadatelů o azyl přemístěno z Itálie (15.600), Řecka (50,400) a Maďarska (54,000). Toto číslo je v horních číslech původního schématu přemístit 40.000 žadatelů o azyl, který byl schválen parlamentem dne 9. září a schválen Radou pro spravedlnost a vnitřní věci dne 14. září. Celkový počet osob, které mají být přemístěny je tedy 160.000.

Evropský parlament podpořil návrh Komise (beze změny), 370 hlasy pro, 134 proti, a 52 členů se zdrželo hlasování. Ten pak schválil legislativní usnesení s 372 hlasy pro, 124 proti, a 54 členů se zdrželo hlasování. Rovněž informoval Radu, že tímto schválením není dotčen návrh na zřízení stálého krizového mechanismu, o kterém bude Evropský parlament rozhodovat společně s členskými státy.