Uprchlická krize: Snaha Polska o pomoc je příliš malá

Podle návrhu o přemístění uprchlíků v EÚ, by mělo Polsko přijmout maximálně 400 lidí z Řecka a Itálie v roce 2016.
Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) připravila své připomínky k dohodě o uprchlických kvótách, s důrazem na skutečnost, že přemístění takového malého počtu migrantů nemá téměř žádný vliv na změnu obtížné situaci, které celá Evropa čelí, pokud jde o uprchlickou krizi.

6,000 za 2 roky

Do září 2017 se Polsko zavázalo přijmout 6128 uprchlíků. Podle HFHR, existují vážné pochybnosti, pokud jde o plnění tohoto slibu, s ohledem na malý počet uprchlíků přijatých letos.

Ještě silnější pochyby se objevují na základě nedávných komentářů ministra vnitra Mariusze Blaszczaka, který řekl, že Polsko je obecně proti přemístění.

Podle vlády představovalo přijetí 400 osob pilotní program, který by nastavil pravidla pro budoucí přemístění na základě zkušeností.

Podle vlády by mělo být přijetí 400 lidí považováno za pilotní akci, aby se naučila, jak přesně definovat pravidla pro přijetí zbývajících uprchlíků. Návrh však neobsahuje žádné informace o jakémkoliv dodatečném financování integračních řízení přemístěných skupin lidí.

Obtížná integrace

Zkušenosti nevládních organizací a nedávný přezkum systému sociální pomoci pro uprchlíky prováděný Nejvyšším kontrolním úřadem ukazují, že v současné době, nejsou pro uprchlíky k dispozici dostatečné zdroje, které jim umožní integrovat se v společnosti.

Nedostávají žádnou příležitost, aby se stali v Polsku nezávislými, ani řízení na podporu toho, aby zůstali přistěhovalci v zemi.

Aby to bylo možné změnit, je nutné vytvořit účinný systém, zahrnující více intenzivní výuky polského jazyka, odborné přípravy a větší podporu, stejně jako poskytnutí bydlení. Integrace nebude úspěšná, pokud stát nezmění současné postupy.

Na druhou stranu, podle prohlášení polské vlády, zahrnují priority v procesu přemístění a přesídlení uprchlíků maximální ochranu pro polské občany.

Pracovní skupina, druhý pokus

Vláda plánuje vytvořit pracovní skupinu pro ochranu procesu přemístění a přesídlení uprchlíků, snaha napříč několika ministerstev, která má nahradit předchozí pracovní skupiny pro přesídlení a přemístění uprchlíků.

Změna názvu orgánu znamená, že přesouvá své zaměření ve prospěch ochrany. Není pochyb o nutnosti chránit polské občany, ale podle HFHR, silný tlak na toto téma není úměrný malému důrazu, který současná vláda klade na přijímaní uprchlíků a integraci.

Polsko jako země, která těží ze svého členství v EÚ, by se měla aktivně podílet na všech akcích pořádaných Unií s cílem nalézt řešení problémů týkajících se všech členských států. Z tohoto důvodu by měla polská vláda především zdůraznit přijímání v integraci uprchlíků přicházejících do zemí EÚ.