Vlády EU musí chránit právní stát v Polsku: Společný dopis Evropské radě

Hromadící se omezení nevládních organizací v Polsku je další hřebík v rakvi právního státu, demokracie a základních práv. Žádáme vlády členských států EU, aby se zabývaly situací v Polsku, aby ochránili lidi.

Vlády členských států se dnes scházejí na zasedání Rady pro obecné záležitosti EU. Budou diskutovat mimo jiné o stavu právního státu v Polsku. V květnu diskutovaly vlády v Radě o situaci v Polsku poprvé. Jednalo se o bezprecedentní krok: nikdy předtím členské státy neposuzovaly problémy jednoho ze svých vlastních členů. Od května se Evropská komise snaží obnovit rozhovory s polskou vládou s cílem obnovit právní stát. Polská vláda však nadále ignoruje doporučení Komise a pokračuje v reformách zaměřených na oslabení právního státu, základních práv a demokratického procesu.

Společně s naším členem, polskou Helsinskou nadací pro lidská práva a svobody, napsala Liberties předsedovi Rady pro obecné záležitosti vysvětlení, proč by členské státy měly nyní aktivovat článek 7 Smlouvy o Evropské unii. Kromě ohrožení nezávislosti soudnictví a svobody sdělovacích prostředků, shledáváme jako problém v Polsku rostoucí překážky práce nevládních organizací, které prosazují základní hodnoty EU.

Zde naleznete náš společný dopis pro Radu pro všeobecné záležitosti a naše shrnutí o situaci, kterou čelí nevládní organizace v Polsku zde.