Polský soud hájí svobodu projevu a tisku

Varšavský odvolací soud zrušil a rozhodnutí, které zakazovalo obžalovaným - novináři a jeho nakladatelství - publikování zpráv o žalobci, protože je veřejnou osobou.

Začátkem tohoto roku, člen parlamentu Piotr S. podal k polskému soudu žalobu, ve které požadoval náhradu škody za poškození jeho pověsti obžalovanými Nakladatelstvím S. s.r.o. a Piotrem P., jedním z jeho novinářů. Žalobce (MP) tvrdil, že v důsledku článku otištěného v místních novinách mohlo dojít k poškození jeho osobní image, tím, že obžalovaní (KT) odhalil informaci o jeho setkání s prostitutkou, Magdalenou I., ke kterému údajně došlo během oficiální státem financované návštěvy Lublinu.

V březnu rozhodl okresní soud ve Varšavě ve prospěch MP a potvrdil tak tvrzení žalobce. Obžalovaným bylo zakázáno tisknout nebo publikovat na svých internetových stránkách jakékoliv "informace týkající se žalobce a jeho rodiny v souvislosti s událostmi z 19. prosince 2012."

Advokát žalovaných se proti rozhodnutí odvolal ve spolupráci s Helsinskou nadací ve formě amicus curiae. Dorota Głowacka, právnička HFHR, říká, "poukázali jsme na skutečnost, že zákaz publikace, vztahující se na novináře, vzhledem k charakteru uplatněného opatření a jeho širokému spektru, bylo nadměrným omezením svobody projevu žalovaných."

V květnu zrušil varšavský odvolací soud zabezpečení nároku. Zdůvodnil to tím, že zákaz publikace je mimořádným opatřením. Proto Soud uvedl, že každý soud musí při takovém rozhodnutí zvažovat veřejný zájem a zájem žalobce, s ohledem na konkrétní "poslání sociální komunikace."

Dorota Głowacka vysvětluje: "Jelikož žalobce v tomto případě zastával veřejnou funkci jako člen parlamentu, Soud dospěl k závěru, že zákaz zveřejnění je v rozporu s důležitými veřejnými zájmy."

Soudní dvůr rovněž zdůraznil, že v případě, kdy je vydání zabezpečení nároku v rozporu s důležitými veřejnými zájmy, jsou soudy povinny odmítnout jeho uložení.