Vlády dělají, co je pro nás nejlepší, když je sleduje svobodný tisk

Naši zástupci mají jednat v našem nejlepším zájmu. Když politici vědí, že musí čelit nezávislým novinářům, kteří je žádají, aby vysvětlili svá rozhodnutí, je pravděpodobnější, že učiní rozhodnutí, která dají náš zájem na prvním místo.

Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby naši politici dělali to, co je pro nás nejlepší, je přimět je, aby s námi pravidelně mluvili. Chceme vědět, jaké volby politici dělají, aby nás udrželi ve zdraví, a jak rozhodli, které volby jsou nejlepší. Pokud udělají chybu, chceme vědět, proč a co udělají, aby se to neopakovalo. A chceme, aby nám dali vědět, co bychom měli dělat, abychom zpomalili šíření viru a udrželi své blízké v bezpečí.

Zůstat informovaní

Proto je svobodný tisk tak důležitý. Pokud je tisk schopen svobodně vykonávat svou práci a samostatně podávat zprávy, může nám poskytnout spolehlivé informace. Během pandemie je jednou z jeho rolí předávání informací veřejnosti od našich vlád a zdravotnických služeb, aby každý znal pravidla karantény nebo jak se nechat testovat.

Odpovědi na naše otázky

Svoboda tisku však není jen o předávání informací od vlády veřejnosti. Úkolem novinářů je také přimět ministry, aby vysvětlili své volby a informovali nás o různých dostupných možnostech. Například na tiskových konferencích pořádaných našimi vládami nás tisk zastupuje kladením otázek, na které chceme odpovědi, a nucením politiků, aby nám říkali pravdu. To je zvláště důležité v časech, jako jsou tyto, když naši vůdci přijímají mnoho rozhodnutí, která ovlivňují náš život.

Tyto otázky jsou tak důležité, že jsme z nich učinili lidské právo na svobodu projevu a informací. Toto právo je nezbytné pro to, aby naše demokracie řádně fungovaly, protože umožňuje veřejnosti vědět, jak naši vůdci využívají pravomoci, které jsme jim svěřili.

Útoky na tisk

V některých zemích EU vlády ztěžují práci tisku. Zde jsou dva příklady. Zaprvé zrušením nebo omezením toho, co se novináři mohou zeptat na tiskových konferencích. Například, když maďarská vláda pořádá tiskovou konferenci, vyžaduje, aby novináři před zahájením tiskové konference poslali všechny své otázky. Takže když politici lžou, není možné, aby novináři kladli další otázky, aby se dopátrali pravdy. Během pandemie zastavila slovinská a česká vláda své tiskové konference.

Tyto vlády tvrdí, že tato omezení tisku zavedly, protože během pandemie nejsou tiskové konference bezpečné. Je to však jen výmluva - novináři mohou stále zpochybňovat ministry, i když nejsou ve stejné místnosti. Všichni to víme, protože všichni máme videohovory přes internet. Tyto vlády prostě nechtějí, aby jejich občané mohli kontrolovat, zda vykonávají dobrou práci.

Druhým způsobem, jak vlády ztěžují tisku svou práci, je to, že říkají veřejnosti, že bychom neměli novinářům důvěřovat. V některých zemích, například v Maďarsku nebo České republice, USA nebo Brazílii, přední politici zaútočili na nezávislé a spolehlivé zpravodajské kanály a označili je za „fake news“. Je tomu tak proto, že tyto vlády nemají rády, když je kritizuje tisk.

To je problém, protože to způsobuje, že lidé přestávají důvěřovat spolehlivým médiím. Také je méně pravděpodobné, že lidé budou číst nebo sledovat spolehlivé zprávy. A víme, že svobodný a nezávislý tisk je důležitý pro zajištění toho, aby lidé dostávali informace o tom, jak zůstat v bezpečí, a aby věděli o volbách, které vlády dělají.

Jak se vypořádat s nepravdivými a zavádějícími informacemi

Samozřejmě existuje několik zpravodajských organizací, které se snaží šířit nepravdivé a zavádějící informace. Tomu se často říká „dezinformace“. A je to nebezpečné. Informace o falešných lécích mohou lidi vystavit nebezpečí. Falešné konspirační teorie, které říkají, že za virus je zodpovědná určitá země, mohou lidi přimět, aby se proti sobě obrátili ve svých komunitách, když musí spolupracovat.

V Maďarsku je nový zákon, který umožňuje vládě uvěznit novináře za šíření dezinformací. To není správná odpověď. Zaprvé, protože pokus o cenzuru nepravdivých informací ve skutečnosti nezabrání jejich šíření. Lidé sdílejí informace tak rychle přes sociální média, jako je twitter nebo facebook, že je těžké je zastavit. Za druhé, protože umožňuje vládě uvěznit novináře jen kvůli tomu, že ji kritizovali. V Maďarsku zbývá jen několik nezávislých zpravodajských organizací a vláda se je často snaží zdiskreditovat tvrzením, že jejich zprávy jsou nepravdivé. Je zřejmé, že nový zákon má zabránit tomu, aby nezávislí novináři informovali o chybách vlády.

Nejlepší způsob, jak zabránit tomu, aby veřejnost byla uváděna v omyl dezinformacemi, je, aby vláda podporovala svobodný a nezávislý tisk. Veřejnost tak bude vždy vědět, na koho se obrátit pro spolehlivé informace. Vláda může média podporovat různými způsoby. Zaprvé může odpovědět na otázky novinářů a přestat útočit na nezávislé zpravodajské společnosti. Zadruhé by měla veřejnoprávnímu médiu poskytnout zdroje, které potřebuje k tomu, aby mohlo zveřejňovat spolehlivé zprávy, a nesnažit se ovlivnit to, co novináři říkají.

Svobodný tisk nás udržuje zdravé

Můžeme využít našeho práva na svobodný tisk, abychom se ujistili, že naše vláda pro nás dělá to nejlepší. Novináři nás informují o nejnovější lékařské pomoci. Vysvětlují také různé možnosti, které mají vlády k dispozici, a nutí politiky, aby vysvětlili svá rozhodnutí. Díky tomu je pravděpodobnější, že naši zástupci budou činit pro nás ta nejlepší rozhodnutí.

Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran.