Obránci lidských práv jako obětní beránci srbských médií

Propaganda a mediální útoky na ochránce lidských práv v Srbsku ohrožují jejich životy a zmenšují prostor, ve kterém působí.
Svoboda médií v Srbsku učinila významnou změnu ve svém směru od roku 2010, od označení podle mnoha watchdogových organizací jako "na dobré cestě stát se svobodnou a nezávislou" k aktuální situaci nestability.

V současné době existuje téměř totální kolaps svobody projevu, protože mediální výstupy chrlí propagandu cílenou na ochránce lidských práv zaměřenou na vykonstruovaná obvinění z destabilizace státu.

Již téměř dva roky jsou ochránci lidských práv pod neustálým útokem od, z velké části provládních, médií. Formálně soukromá média, v praxi vedena oficiální státní politikou, démonizuje práci ochránců lidských práv, zatímco jejich práce se tak dostala pod rostoucí kontrolu.

'Destabilizace Srbska'

Po útocích proti veřejným činitelům, kteří zpochybňují stabilitu vlády a ohrožují život premiéra a jeho rodiny se zvedla vlna kritiky.

Nejnovější kampaň se pokusila prokázat, že prostředky poskytnuté lidskoprávním a mediálním organizacím ze zahraničních nadací, vlád a zastupitelských úřadů jsou používány proti srbské vládě s cílem vytvořit stav chaosu v zemi. Ještě více znepokojující je fakt, že někteří veřejní činitelé podporují tato tvrzení se ve svých prohlášeních.

"Je nepřijatelné, že rétorika v kandidátské zemi EU je namířena proti obráncům lidských práv a snaží se je stigmatizovat jako zločince, kteří pracují pro cizí zájmy s jediným cílem - destabilizovat Srbsko," řekl Goran Miletic, ředitel programu pro západní Balkán.

Tyto jednostranné informace jso matoucí a straší lidi. Zastánci lidských práv, kteří jsou obviněni z jednání proti státu, jsou zbaveni svých práv, především ochrany před propagandou a nenávistnými projevy, jakmile se jejich tváře objeví v televizních pořadech a novinách, kde jsou zobrazováni jako zločinci, kteří se snaží destabilizovat zemi. Byla vytvořena atmosféra, kde jsou obvinění ve strachu z útoků nebo represálií.

"V tomto typu prostředí je každá organizace pracující na vyšetřování korupce, odpovědnosti státních mechanismů nebo případech diskriminace menšin, automaticky na černé listině a její práce a zjištění je zneplatněno," dodal Miletic.

Ochráňte obránce lidských práv

Organizace Civil Rights Defenders odsuzuje mediální útoky na ochránce lidských práv a vyzývá k okamžitému zastavení se k syntéze nepravých prohlášení, která ohrožují život obránců lidských práv a zmenšují prostor, ve kterém působí. Mnozí z obviněných jsou partněři Civil Rights Defenders v Srbsku.

Důrazně požadujeme, aby srbská vláda plně zaručila svobodu projevu a především chránila zastánce lidských práv před nenávistnými projevy a propagandou v Srbsku.