Demolicí domů ve Varně bylo porušeno mezinárodní právo

Bulharské orgány nedávno provedly nucené vystěhovávání stovek lidí žijících v okolí Maksuda Varna. Demolice ponechala přes 500 lidí bez domova, včetně 233 dětí.

Obec Varna, ve spolupráci se státními orgány, provedla 20. srpna nucené vystěhování stovek lidí žijících v městské čtvrti Maksuda. Je to jedno z největších nucených vystěhování provedených od počátku demokratických změn v Bulharsku.

Nedostatečné a špatně plánované akce města a státních orgánů vytvořily humanitární krizi, která ohrožuje zdraví a životy mnoha lidí, a ze všeho nejvíc dětí.

Stovky lidí bez domova

Podle oficiálních informací, bylo plánovano zbourat 58 domů a 46 z nich bylo zničeno. Oficiální údaje ukazují, že 520 lidí, včetně 233 dětí, žilo v 58 domech podléhajících demolici.

Navzdory tomu, že pokusy Varny nabídnout rodinám bez domova náhradní ubytování jsou krokem správným směrem, neproběhla předchozí diskuse s dotčenými stranami a nebyly brány v úvahu žádné alternativy k nucenému vystěhování. V důsledku toho strávilo mnoho dětí a jejich rodičů noc z 20. srpna venku nebo v provizorních přístřešcích v chladu a dešti.

3 v posteli

Částečně zajištěné náhradní ubytování ve městě Varna je dočasné a nejisté opatření. Sjednaná doba ubytování je jeden měsíc, což v podstatě dělá z umístění v sociálních službách nedostatečnou alternativu ke zničení domovů obětí.

Již před tím, než se zvýšil počet bezdomovců díky nucenému vystěhování, útulek ve Varně byl už domovem asi 100ky lidí - dvojnásobek jeho oficiální kapacity.

Dalších 20 dospělých a 28 dětí bylo umístěno do útulku od 21. srpna, takže počet osob tam ubytovaných je téměř třikrát vyšší, než je počet volných lůžek.

Politická agenda

Bez ohledu na hrubé porušování lidských práv v důsledku nuceného vystěhování, obecní úřady ve Varně představily svůj záměr pokračovat s demolicí zbývajících 12 domů, stejně jako dalších 150 domů v převážně romské čtvrti.

Činnost obecních úřadů ve Varně, kde není nelegální stavba omezena jen do domácnosti rodin v okolí Maksuda, je nespravedlivá a diskriminační. Tyto aktivity se provádějí s amorálním volebním cílem: získat politické výhody na základě anti-romských předsudků a nenávisti.

Mezinárodní standardy vyžadují, aby v případech, kdy dojde k nucenému vystěhování z nelegální výstavby se to dotýkalo ubytování pouze dotčených lidí, a orgány také musí provádět předchozí konzultace s obyvateli a vyhnout se tomu, aby se z nich stali bezdomovci v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.