Polská média nejsou stále oddělená od politiky

Netransparentní způsob, jakým byly připraveny nová pravidla, týkající se médií byl těžce kritizován organizacemi občanské společnosti a znepokojených občanů.
Právní názor na balíček nových zákonů o veřejných sdělovacích prostředcích, který vytvořil národní mediální službu, vypracovala Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR).

Nedávno schválené Polské mediální zákony umístily veřejnoprávní rozhlas a televizi pod kontrolu nové národní mediální rady. Na tyto předpisy a způsob jejich přípravy se v nedávném stanovisku zaměřila Helsinská nadace pro lidská práva. Balíček předpisů byl navržen premiéren namísto vládou, což umožnilo, aby se vyhnul veřejné rozpravě při jeho formulaci.

To se stalo i přesto, že veřejné mínění hraje zásadní roli a lidé by měli mít možnost zapojit se do procesu změn veřejných sdělovacích prostředků i v pozdějších fázích legislativního procesu.

"Nedostatek veřejné debaty a netransparentní způsob přípravy zákona jsou jasnou zárukou negativního dopadu navrhovaných změn, i když jednotlivá ustanovení by mohla být vnímána jako pozitivní," zní stanovisko HFHR.

Protestující ve Varšavě


Apolitická média?

Znepokojení v HFHR pramení z definice veřejného poslání nového balíčku, který neobsahuje žádnou zmínku o pluralismu, nezávislosti nebo apolitickém aspektu veřejnoprávních médií. Absence jakéhokoliv zákazu nenávistných projevů je stejně alarmující, jako zavedení několika nejednoznačných pojmů, jako je "národní tradice" a "vlastenecké hodnoty."

"Zároveň jsme zpochybnili povinnost uloženou veřejným sdělovacím prostředkům vysílat prohlášení maršálka Sejmu, maršálka Senátu a polského premiéra a prezidenta. Taková expanze nároků vzbuzuje pochybnosti o redakční nezávislost veřejnoprávních médií. V toho ohledu by bylo odůvodnitelné omezit tuto povinnost na "ta prohlášení, která se týkají významných národních otázek", které nejsou osobními názory lidí u moci, "uvádí Dominika Bychawska-Siniarska, právnička HFHR.

Podle názoru HFHR předpisy neumožňují reagovat na technologický pokrok, zejména rostoucí význam internetu. Zákon by měl upravit pravidla fungování veřejných mediálních internetových platforem.