Bulharské nevládní organizace se spojují za lepší mateřskou péči v domácnostech

Spousta problémů bulharské mateřské péče ukazuje, že je čas, aby Bulharsko přijalo komplexní opatření a zlepšilo mateřské služby poskytované státem.

Statistiky jsou alarmující a již je nelze ignorovat. Porodnost od začátku roku poklesla o 2 procenta v Sofii a o 27 procent ve Vidini, a očekává se, že celkový počet porodů za rok dosáhne rekordně nízké úrovně.

Mezitím, nejsou rodící ženy ve středu zájmu zdravotních služeb podle doporučení Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví. To je zřejmé i z 40ti procentního nárůstu plánovaných císařských řezů, a rušivých příběhů traumatických porodů, sdílených ženami se sdružením Rodilnitsa.

Z tohoto důvodu byl v červnu 2015 odstartován nový projekt s cílem upevnit úsilí nevládních organizací pracujících v této oblasti a zlepšit služby poskytované matkám a jejich dětem. "Strategie pro dlouhodobou advokační kampaň za dodržování lidských a občanských práv v mateřském zdravotnictví" je realizována Rodilnitsou a Nadací rodiče pro rodiče a je financována prostřednictvím Bulharského programu nevládních organizací pro roky 2009-2014 v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2009-2014 v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru.

Aktivisté zapojení do projektu pocházejí z širokého spektra nevládních organizací, včetně Sdružení Estestveno, Bulharské asociace pro podporu mateřských pracovníků, Nadace Máky pro Mary, Nadace Naše nedonošené děti, Bulharského Helsinského výboru, Aliance bulharských porodních asistentek a Sdružení podpory kojení.

Směrem k lepší péči

Organizátoři z Rodilnitsa a Nadace Rodiče pro rodiče výzývají k přístupné a uctivé péči, která používá osvědčené léčebné metody a odmítá zastaralé a škodlivé praktiky. Stále rostoucí počet matek a rodin v Bulharsku hledá takovouto péči, a nyní je i více lékařů a nemocnic připraveno jí poskytnout.

"Cílem tohoto projektu je shromáždit všechny tyto organizace, aby se mohly účinněji podílet na rozhodovacích procesech v mateřské zdravotní péči a pomáhat odpovědným orgánům při řešení zjištěných problémů," řekla Nelly Mutafova, viceprezidentka Rodilnitsa.

Miglena Delcheva, manažer Nadace Rodiče pro rodiče nadace, věří, že neziskový sektor je pro zlepšení péče životně důležitý:


"Je důležité si uvědomit pozitivní kroky, které ministerstvo zdravotnictví přijalo. - Jako je například šetření prováděné Výkonnou agenturou zdravotnického auditu v některých porodnicích v zemi. Je však nutné upozornit i na problémové oblasti - na dobré úmysly, které nedokážou být implementovány. To je místo, kam vstupuje neziskový sektor - podporuje ministerstvo zdravotnictví v zavedení osvědčených politik mateřské péče na základě vědeckých poznatků a prováděné s ohledem na matku a dítě."

Právnička Elena Ateva, členka rady ředitelů Lidská práva v porodnictví, vysvětlila, že v posledních letech, existuje globální hnutí pro uctivou mateřskou péči, které sdružuje odborníky pracující na tomto tématu - rodiče, lékaři, porodní asistentky, aktivisti, právníci a politici.

Citovala nedávné doporučení Mezinárodní federace porodnictví a gynekologie, podle kterého "každá žena má právo na pozitivní porodní zkušenost a důstojnou, soucitnou péči během porodu. Každá matka a každé nově narozené dítě by měly být chráněny před zbytečnými zásahy a postupy, které nejsou nevyhnutné."

Podněcování dialogů

Kromě toho, právnička Daniela Fartunova z Bulharského helsinského výboru řekla: "Zákon o zdraví stanoví, že každá žena, která je těhotná, rodí nebo již porodila, má právo na služby, které jí a jejímu dítěti zajistí optimální zdraví a životní podmínky."

I navzdory právním předpisům jsou práva žen rodiček systematicky porušována, protože neexistují žádné skutečné mechanismy na ochranu jejich práv. Informovaný souhlas či odmítnutí matky je často ignorováno lékařským týmem, takže žena porodí, aniž by byla doprovázena osobou blízkou, a je oddělena od svého dítěte v hodinách ihned po narození. Fartunova odkazovala na Listinu univerzálních práv těhotných žen a rodiček a zdůraznila skutečnost, že projekt spustí dialog mezi organizacemi občanské společnosti a odpovědnými institucemi.