Chorvatské nevládky: Zachovejte model podpory rozvoje občanské společnosti

Více než 400 nevládních organizací vyzývá vládu, aby respektovala již zavedený model podpory pro rozvoj občanské společnosti, institucí a demokratických postupů.
V návaznosti na rozhodnutí chorvatské vlády o přerozdělení příjmů ze státních loterijních her pro rok 2016, nevládní organizace vyzývají vládu, aby zvážila následující fakta a názory:

Zavedený institucionální model rozvoje občanské společnosti a systém financování organizací občanské společnosti v Chorvatsku je dobrým příkladem a vzorem kvalitní a transparentní konstrukce takového systému podpory rozvoje.

Tato skutečnost je uznána v sousedních zemích a širší Euro-středomořské oblasti. Mnohé ze zahraničních delegací se poučily z našich postupů a úspěchů a využily náš příklad na výstavbu a modernizaci podpory pro rozvoj občanské společnosti ve svých zemích.

435 žádostí

Úřad chorvatské vlády pro NNO, Národní nadace pro rozvoj občanské společnosti, a Rada pro rozvoj občanské společnosti hrají důležitou roli. Také tvoří základ naší pověsti a důvěryhodnosti v rámci mezinárodního společenství, pokud jde o demokratický pokrok v rozvoji občanské společnosti.

V posledních 10 letech Chorvatsko systematicky pracuje na zlepšení transparentnosti toho, jak jsou veřejné prostředky přidělovány těmto organizacím, používání modelu spolupráce mezi tvůrci politik a organizacemi občanské společnosti.

Změna přidělení finančních prostředků z loterií, proces, který byl přijat bez důkladného posouzení dopadů a vlivu v každé oblasti, je něco, co v dlouhodobém horizontu nebude přispívat ke kvalitě práce sdružení, ani nezlepší stav nejzranitelnějších členů společnosti, kteří často závisí na službách poskytovaných sdruženími.

Více než 435 zástupců různých nevládních organizací individuálně podalo své odvolání vládě s žádostí o zachování chorvatského modelu podpory občanské společnosti.

Hrozba pro přežití

Občanská sdružení působící v oblasti demokratizace občanské společnosti a vývoje jsou přesně ty, které vedly mnoho procesů současných inovativních sociálních řešení, a velmi často jsou to ti, kteří poskytují podporu subjektům, které pracují v různých oblastech společnosti (vzdělávání, poradenství, pomoc v projektové přípravě a realizace v souvislosti s národními fondy a fondy EÚ).

Snížení finančních prostředků vážně ohrožuje nejen podporu sítě, ale také práci a přežití mnoha organizací, které poskytují přímé sociální služby nejzranitelnějším skupinám společnosti.

V době vysoké nezaměstnanosti bychom neměli zapomínat, že organizace zaměstnávají značný počet lidí, včetně těch, kteří jsou znevýhodněni, protože je obtížné je zaměstnat. Sdružení mají znalosti a dovednosti při přípravu návrhů projektů a plně využívají evropské fondy určené pro své projekty, ale také se podílejí na projektech partnerství s místními vládami a dalšími veřejnými institucemi, zdůraznily nevládní organizace ve svém prohlášení.