Nizozemský parlament odmítl návrh rozhodnutí o obecné přístupnosti

Sněmovna dala státnímu tajemníkovi pro zdravotnictví, sociální péče a sportu čas do 15. prosince, aby předložil pozměněný návrh, který je v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Holandská Sněmovna reprezentantů zamítla 15. listopadu návrh rozhodnutí "Všeobecná dostupnost pro osoby s handicapem nebo chronickým onemocněním." Názor Sněmovny se shoduje s názorem Nizozemského institutu pro lidská práva.

Změny jsou potřebné

Sněmovna reprezentantů návrh odmítla, protože neodpovídal Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) a nepřispěl by k tomu, aby byla společnost přístupnější pro osoby se zdravotním postižením. Sněmovna dala státnímu tajemníkovi pro zdravotnictví, sociální péče a sportu (TUV) Martinovi van Rijn čas do 15. prosince, aby předložil pozměněný návrh.

Ve svém poradním stanovisku zaslaném TUV, Institut napsal, že rozhodnutí nebylo konkrétní a dostatečně ambiciózní a neposkytlo zamýšlenou právní jistotu.

Aby Nizozemsko neporušilo Úmluvu OSN, některé části rozhodnutí musí být odůvodněny, vypracovány a změněny. Teprve pak bude jasné, pro poskytovatele zboží a služeb a zaměstnavatele, co se od nich očekává.

Obecná přístupnost

Dne 1. ledna 2017 vstoupí v platnost článek 2a zákona o rovném zacházení z důvodu postižení nebo chronického onemocnění. Tento článek uvádí, že poskytovatelé zboží a služeb a zaměstnavatelé budou muset postupně zajistit všeobecnou dostupnost pro osoby se zdravotním postižením.

Pojem "všeobecné dostupnosti" bude dále popsán v nařízení vlády, na základě rozhodnutí "Obecné přístupnosti pro osoby s handicapem nebo chronickým onemocněním."

Překážky

Jeden z osmi nizozemských občanů trpí dlouhodobým fyzickým, psychickým, mentálním, intelektuálním nebo smyslovým postižením. Část z nich má stále znevýhodněné postavení, které jim brání v začlenění do společnosti.

Kvůli jejich postižení je jim odepřen přístup do škol, nebo nejsou přijati do zaměstnání. Zažívají také překážky s využitím veřejné dopravy a při volbách. Kromě toho čelí mnoho osob se zdravotním postižením překážkám při přístupu do knihoven, obchodů, kin, sportovních zařízení a barů.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením posiluje postavení osob se zdravotním postižením, protože určuje, že mají stejná práva, pokud jde o bydlení, vzdělávání, dopravu, zaměstnání a několika dalších oblastí. Vláda je povinna zajistit splnění těchto podmínek.

Článek Nizozemského institutu pro lidská práva.