Holandské děti vědí o svých právech příliš málo

Děti v Nizozemsku nejsou dostatečně informovány o svých právech, podle zprávy UNICEF "Vyučování a učení o právech dítěte: studie o implementaci v 26 zemích," zveřejněné dne 20. dubna.

Výzkum UNICEFu ukazuje, že tím, že se děti učí o svých právech, rozvíjejí hodnoty, které tvoří základní kámen demokracie. Povědomí dětí o svých právech jim umožňuje také dozvědět se o tom, jak bránit práva druhých. Je to ve prospěch atmosféry ve třídě, protože děti se naučí mít více respektu ke svým učitelům a spolužákům. Přispívá to také k tomu, že se děti více zajímají o společnost jako celek.

Práva dětí v holandských školách

Ze zprávy "Vyučování a učení o právech dítěte: studie o implementaci v 26 zemích" vyplývá, že kurzy v oblasti lidských práv, nebo školení pro učitele nejsou organizovány v žádné z 26 zkoumaných zemí. Začátkem tohoto roku provedla organizace UNICEF Nizozemsko průzkum mezi 700 základními a středními školami. Ukázalo se, že 76 procent učitelů základních škol a 62 procent učitelů středních škol si myslí, že je vzdělávání o právech dětí velmi důležité.

Nicméně, jen malé procento učitelů skutečně učí své žáky o těchto právech. Je to z důvodu nedostatku času, ale také proto, že učitelé často nejsou obeznámeni s nejlepšími výukovými metodami, pokud jde o práva dětí. UNICEF Nizozemsko proto podporuje školení učitelů o tom, jak učit o právech dětí.

Platforma pro vzdělávání o lidských právech

UNICEF Nizozemsko je součástí platformy pro vzdělávání k lidských právech. Tato koalice občanských organizací, která zahrnuje Nizozemský výboru právníků pro lidská práva a Amnesty International v Nizozemsku, se zavázala k tomu, že vzdělávání o lidských a dětských právech bude povinnou součástí školních osnov tak, aby všechny děti v Nizozemí byly vyučovány o jejich právech a povinnostech.

V tomto ohledu je rok 2015 důležitým rokem: "Vzdělávání 2032" - platforma odborníků v oblasti vzdělávání - v současné době zkoumá, jak by měla vypadat budoucnost osnov nizozemských škol. V této debatě byla věnována jen malá pozornost vzdělávání o lidských a dětských právech. UNICEF Nizozemsko a Platforma pro vzdělávání o lidských právech se snaží tuto situaci změnit.