Maďarské nemocnice omezují návštěvní práva rodičů

Rodiče, kteří si přejí, aby zůstali se svými dětmi v maďarské nemocnici,přes noc, mohou potřebovat trochu štěstí, aby tak učinili, navzdory tomu, co říká zákon. Kampaň Maďarské unie občanských svobod se snaží tuto situaci změnit.

Na základě zkušeností z Programu pro práva pacientů Maďarské unie občanských svobod (HCLU) to vypadá, že v Maďarsku často záleží na štěstí, za jakých okolností porodíte své dítě, nebo zda můžete zůstat se svým nemocným hospitalizovaným dítětem přes noc. To je zcela nepřijatelné.

Kampaň HCLU "Mám sebou dítě," která byla spuštěna letos v dubnu, si klade za cíl zajistit, aby všechny nemocnice v zemi umožňovaly rodičům zůstat s jejich nemocným dítětem, a to i několik nocí po sobě. Prostřednictvím zmapování dobré praxe v některých institucíc chce HCLU chce povzbudit další nemocnice, aby přijaly společná opatření a zajistily obecné možnosti pro to, aby mohli být rodiče přítomni se svými dětmi na každém oddělení.

Nemocniční šetření

Aby mohla HCLU lépe porozumět praktikám uplatňovaným v nemocnicích, provedla průzkum mezi maďarskými orgány zdravotní péče, podala 64 žádostí o poskytnutí informací do nemocnic s porodnicí nebo dětským oddělením. Na základě shromážděných informací byla vyvinuta veřejná databáze, kterou mohou rodiče využívat jako neocenitelný zdroj informací a odborníci ji mohou použít jako základ pro odborná doporučení.

Na základě souhrnných údajů, získaly dvě instituce maximum 10 bodů: Nemocniční klinika a centrum pro nehody na adrese Ulici Péterfy Sándor (Budapešť) a Nemocnice v Keszthely.

Podělte se o svůj příběh

Je zřejmé, že cíem HCLU jako watchdogové organizace, je vždy transformovat pravidla. Za tímto účelem připravila organizace jako shrnutí výsledků šetření, s přispěním lékařů a rodičů, odborná doporučení, která mají být předložena orgánům ochrany veřejného zdraví.

Maďarská unie občanských svobod udělala vše proto, aby všechna zdravotnická zařízení pečující o děti respektovala práva zakotvená v zákoně o zdravotní péči do konce roku 2016.

Do té doby, by HCLU by ráda upozornila všechny, i potenciální rodiče na svých internetových stránkách a v publikaci "10 věcí, které potřebujete vědět, v případě, že je vaše dítě hospitalizováno", stejně jako chce vyzvat všechny, aby se podělili o své příběhy, připomínky a zkušenosti.

Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran.