Nekonečné počty migrantů v nouzi přicházejí do Říma

I přesto, že se zima rychle blíží, instituce jsou již (nebo ještě) zmrazeny a nevědí, jak řešit situaci migrantů přicházejících do Říma.
Už jsme mluvili o činnosti prováděné dobrovolníky z centra Baobab v Římě, již jsme vysvětlili, jak poskytnout pomoc migrantů přicházejícím do Říma, a již jsme odsoudili slepé obstrukce institucí, se starostkou Virginia Raggi v čele.

Očividně nic se nezmění

Od našeho posledního příspěvku v říjnu 2016, došlo k dalším nuceným vystěhováním ze strany policie z uprchlických nouzových přístřeší poskytnutých dobrovolníky Baobab Experience a NNO MEDU (Lékaři pro lidská práva).

Po vystěhování jsme byli svědky humanitární reakce: stále více a více dobrovolníků se připojuje k Baobab Experience, a stále více a více základních potřeb je darováno občanské společnosti na pomoc migrantům, kteří čelí zimě.

I v případě, že instituce o této krizové situaci mlčí, příjezdy neklesají: jen 5. prosince došlo k 35 novým příchodům.

Mnozí lidé musí spát na ulicích, na železničních stanicích nebo pod mosty, zatímco počasí se ze dne na den ochlazuje.

Co přijetí skutečně znamená

Dokud migranti nebudou mít kam jít v těchto chladných dnech a nocích, Baobab Experience nám všem připomíná, co přijetí migrantů znamená:

"Děláme pokroky, protože přijetí migrantů není jen nalézt jim lůžko a střechu nad hlavou."

5. prosince strávili někteří migranti, kteří byli převedení do budovy italského Červeného kříže na Via del Frantoio v Římě, strávil den v Casetta Rossa Spa, obsazeném objektu určeném k pořádání společenských akcí pro sousedství. Naučili se, jak se dělá chleba, sledovali místní fotbalový zápas, a šli na prohlídku okolí, provázení místními obyvateli.

Útulek italského Červeného kříže nebude uzavřen až do června 2017. Je dobrý příklad, ale nestačí, aby čelil zvyšující se nouzi způsobené kontinuálními příjezdy.

Je třeba přijmout mnoho mimořádných opatření

Bohužel, přístřešky poskytované Červeným křížem a Římem jsou již plné. V posledních dvou dnech, tam přišlo 35 nově příchozích; v noci z 5. na 6. prosince spalo pět dětí ve věku mezi 18 a 25 na studené ulici.

Z tohoto důvodu požádali dobrovolníci Baobab instituce, aby rozšířily svůj záběr, mimo mimořádné události, a zavést některá řešení, která by mohla být opravdu užitečná.

Žádali o oprávnění organizovat, s pomocí MEDU dobrovolníkům útulek s mobilní lékařskou ambulantní jednotkou a místem právní pomoci k informování migrantů o jejich právech v průběhu azylového řízení.