"Jeden z nejtemnějších momentů evropských dějin"

Před čtyřmi lety se téměř 300 lidí - včetně 60 dětí - utopilo, když jejich člun převrhl u ostrova Lampedusa. Nyní otec a matka, kteří ztratili při tragedii své čtyři dcery, hledají spravedlnost u italských soudů.

Dne 11. října 2013 se ve Středozemním moři 60 kilometrů od malého italského ostrova Lampedusa utopilo 268 lidí. Mezi mrtvými bylo 60 dětí. Oběti jsou většinou Syřané, kteří uprchli před válkou a chtěli uplatnit právo na azyl v Evropě.

Ale místo toho, aby přišli na pomoc poté, co syrský lékař zoufale volal SOS na italskou pobřežní hlídku, se italské a maltské námořní úřady dohadovaly o tom, kdo je odpovědný za řešení mimořádné události. Více a více vody se nabíralo do rybářského člunu, který vezl více než 400 lidí, a loď italského námořnictva Libra čekala poblíž a vyčkávala na jasné rozkazy z Říma, aby zasáhla.

Libra nakonec dorazila, ale teprve poté, co se rybářský člun převrátil a stovky lidí se utopily.

Je čtvrté výročí ztroskotání lodi, a 11. října 2017 byl zahájen proces před římským trestním soudem. Sedm důstojníků a národních velitelů námořnictva a pobřežní stráže je obviněných z neposkytnutí pomoci a zabití.

Arturo Salerni, slavný italský advokát, zastupuje manželský pár ze Sýrie, který ztratil při potopení čtyři malé dcery. Liberties využila příležitost k interview se Salernim před 69. Mezinárodním dnem lidských práv, který bude 10. prosince. Připomínáme, že článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv uvádí, že každý má právo požadovat a užívat azyl před pronásledováním v jiných zemích.

Liberties: Pane Salerni, za co v řízení bojujete?

Arturo Salerni: Bojuji za trestní stíhání odpovědných osob a za prohlášení o jejich vině a trestní odpovědnosti za 286 lidí, kteří zemřeli kvůli jejich taktice. Naše práce byla komplikována návrhem kanceláře prokurátora v Římě k odvolání případu, a to i přesto, že soudce v Agrigente to předtím odmítl.

Kde a jak dnes žijí rodiče, které zastupujete?

Pan Wahid a jeho manželka nyní žijí jako uprchlíci ve Švýcarsku. Manželům jsem slíbil, že budu diskrétní o jejich osobním životě, proto vám nemohu poskytnout další detaily.

Catia Pellegrino, velitelka námořní lodi Libra, který byla povolána k záchraně lodi s migranty, jednala podle mezinárodního námořního práva. Navíc byla loď s migranty v námořní záchranné oblasti Malty. Proč tyto skutečnosti neomlouvají ji ani její velitele?

Italské právo a mezinárodní úmluvy o námořním právu stanoví jako prioritu před jakýmkoli jiným cílem péči o životy těch, kteří jsou v moři. Pokud jde o postavení Catie Pellegrino, soudci nařídili dodatečné vyšetřování, aby objasnili, zda, jak tvrdíme my, byla informována o skutečné situaci nebezpečí malého člunu u ostrova Lampedusa.

Malta říká, že se nedokáže vyrovnat s obrovskou velikostí své vyhledávací a záchranné oblasti. Nicméně, jaká je odpovědnost Malty v této situaci?

Malta je již řadu let formálním koordinátorem rozsáhlé vyhledávací a záchranné oblasti, ale i tak i Itálie vždy vykonávala záchranné operace. V každém případě jsou italští operátoři obviněni také z toho, že neposkytli Maltě správné informace o poloze plavidla italského námořnictva, které bylo nejbližší lodí k lodi migrantů - bylo to 19 mil, tedy asi hodinu daleko.

Arturo Salerni, a famous lawyer in Italy, represents a married couple from Syria that lost their four little daughters in the shipwreck.

Od října 2013 do října 2014 vedla italská vláda Mare Nostrum, záchrannou operaci na moři, která zachránila přibližně 150 000 migrantů. Poté byla operace Mare Nostrum ukončena a před utopením v Středozemním moři zachraňovaly lidi operace EU Frontex Triton, stejně jako soukromé lodě skupin jako jsou Lékaři bez hranic. Letos v létě byly tyto záchranné organizace obviněny z toho, že jsou hlavním "příčinným faktorem" pro rostoucí počet migrantských lodí a byli také obviněny ze spolupráce s pašeráky. Jaký je váš názor na tyto obvinění?

Mluvit o "příčinném faktoru" je opačný způsob, jakým by se mělo na tuto situaci nahlížet. Realitou je, že lodě soukromých nevládních organizací pomohly zachránit tisíce životů po ukončení operací jako je Mare Nostrum. Podle velkého počtu studií způsobilo ukončení Mare Nostrum mnoho úmrtí a soukromé čluny byly jediným existujícím prostředkem. Ti, kteří by měli být obviněni, nejsou aktivisté nevládních organizací, ale ti, kteří mají pravomoc zasáhnout a odmítnou ji použít. Obchodníci s lidmi mají snadnou práci, pokud nefungují účinné záchranné operace a humanitární koridory. Namísto provádění těchto opatření podepisují vlády EU dohody s diktátory, kteří odepírají migrantům základní lidská práva, aby přestali přijíždět. To situaci vůbec nepomůže.

V těchto dnech v kontinentálních evropských zemích, jako je Německo, se ve většině médií vyskytuje poměrně málo informací o situaci migrantů ve Středomoří. Počet lidí, kteří se topí v moři, se snížil?

V současnosti mají mezinárodní dohody tendenci zastavit ty, kteří se snaží uniknout do Evropy. Z tohoto důvodu je velmi obtížné vyčíslit počet lidí, kteří umírají v táborech v Libyi nebo během útěku, ale každodenní tragédie se v žádném případě nezastavily.

Kdo musí podle vás převzít zodpovědnost za zastavení tragédií, jako je ztroskotání lodi 11. října 2013?

Hlavním úkolem demokratické vlády by měla být ochrana práva na život, zvláště když se vyskytuje tolik smrtících příhod, že se stanou předvídatelnými. Ti, kteří mají moc zastavit tyto tragedie, se ale rozhodli, že nebudou žít s tak obrovskou odpovědností na ramenou.

Jaký je podle vás stav lidskosti v Evropě ke konci roku 2017?

Nacházíme se určitě v jednom z nejtemnějších okamžiků evropských dějin od druhé světové války.

Otázky od Cory Pfafferott