Zpraovdajova verze článku 13 by pořád znamenala konec svobody projevu na internetu

Liberties čte pozměňovací návrhy předložené ke směrnici EU o autorských právech. Dodatek, který je dle všeho nejvíce podporován poslanci Evropského parlamentu, je také ten, který představuje největší hrozbu pro naše základní práva.

Po analýze navržených pozměňovacích návrhů máme lepší přehled o tom, jak by určité skupiny poslanců EP chtěly pozměnit neslavný článek 13, jehož předchozí verze by ukládala internetovým společnostem povinnost instalovat filtry pro nahrávání.

Z pozměňovacích návrhů, které jsme viděli, je změna navržená zpravodajem výboru JURI Axelem Voss, zdaleka nejzávažnější s ohledem na naše práva. Dne 31. srpna tweetoval následující informaci:

Nový návrh #copyrightdirective nepředpokládá žádná opatření/ "upload filtr" .... Nyní očekávám, že všichni, kteří byli proti předchozímu návrhu, podpoří nový návrh.

Pokud chcete více informací o kampani o autorských právech - klikněte zde!

Je to ale skutečně pravda?

Verze poslance Evropského parlamentu Vossa je spjata se stejnými předpoklady jako ta předcházející, totiž že uživatelé a internetové společnosti chtějí záměrně porušovat autorská práva a vydělat peníze z kreativity ostatních. Řešení dle poslance Vossa je tentokrát přehodnotit režim odpovědnosti internetových platforem. Jeho verze výslovně uvádí, že poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu, jako je Facebook, YouTube, GitHub nebo Wikipedia, nesou plnou odpovědnost za obsah, který uživatelé nahrávají.

Tato nově navrhovaná verze článku 13 je v podstatě stejná jako původní, i když se znění mírně liší. Stejně jako ve své dříve navržené verzi tento nový návrh nenechává internetovým společnostem jinou možnost, než nainstalovat filtry pro nahrávání. Rozdíl je tentokrát v tom, že to udělají "dobrovolně".

Podle posledního návrhu Vossa budou internetové společnosti odpovědné za obsah nahraný jejich uživateli. Budou-li se chtít vyhnout odpovědnosti, budou muset odstranit vše, co by mohlo porušovat autorská práva. Jejich jediným dalším řešením by bylo individuální rozhodnutí o každém jednotlivém obsahu nahraném na jejich platformách a najmutí desítek tisíc advokátů specializovaných na autorská práva. Ale víme, že tyto společnosti nebudou najímat množství právních odborníků, protože by to bylo mnohem dražší než jejich další možnost: automatizované mechanismy filtrování. Tyto filtrační mechanismy budou nemilosrdné, protože společnosti budou opatrné, aby minimalizovaly riziko odpovědnosti. Zablokují vše, co by mohlo porušovat autorská práva, aby se odstranila jakákoli možnost, že bude společnost zodpovědná za zveřejnění materiálu chráněného autorskými právy.

Na první pohled existují pouze dvě části návrhu Vossu, které si zasluhují chválu. Jedním z nich je konec pododstavce 2b článku 13. Ten říká, že spolupráce mezi společnostmi a nositeli práv by neměla vést k identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke zpracování jejich osobních údajů. Přestože záměr je zde velmi dobrý, zůstává otázkou, jak by to mohlo být dosaženo poskytovateli internetových služeb, jelikož uživatelská jména a IP adresy jsou osobními údaji. A stále by existovaly situace, kdy by musely identifikovat své uživatele, zejména pokud existuje mechanismus nápravy, který zajistí opravu neodůvodněného odstranění.

Druhou částí, která si zaslouží uznání, je povinnost členských států EU poskytnout uživatelům přístup k nezávislému orgánu nebo soudu pro řešení sporů. Návrh by však ukládal vládám pouze povinnost zpřístupnit mechanismus nápravy, který by umožnil argumentovat, že jejich nahrávání by mělo být povoleno, protože spadá pod výjimku nebo omezení autorských práv. Tyto orgány se nemusí zabývat jinými právními otázkami, jako je to, zda blokování nahrávání představovalo nepřiměřené omezení svobody projevu.

Celkově změna režimu odpovědnosti vytváří internet, kde jediným řešením je více filtrování. Požádali jsme poslance Parlamentu, aby se vyhnuli filtrování nahrávání a vytvořili záruky na ochranu lidských práv. Verze poslance Vossa představuje jasnou hrozbu pro naší svobodu projevu a soukromí online.

Liberties tvrdila, že v textu musí být zahrnuty záruky, aby byla řádně chráněna základní práva.

  • Žádali jsme se poslance, aby změnili své předpoklady o uživatelích internetu. Většina uživatelů nechce porušovat autorská práva. Sdílejí videa, obrázky a memy pro zábavu. Nové nařízení by mělo být napsáno s ohledem na tuto skutečnost, spíše než na předpoklad, že uživatelé chtějí krást duševní vlastnictví.
  • Internet by neměl být považován za nekonečnou veřejnou sféru. Domácí videa jsou nahrávána, aby je zobrazovala rodina nebo malé skupiny přátel, i když teoreticky by tato videa mohla dosáhnout miliardy lidí. To znamená, že odpovědnost za obsah by měla být podmíněna jeho dosahem.
  • Další důležitou ochranou, kterou potřebujeme k ochraně svobody projevu a k zajištění možnosti účastnit se veřejných debat, je vyjasnění výjimek z porušování autorských práv. Parodie a memy jsou příklady legitimního svobodného projevu, který by mimochodem mohl používat materiál chráněný autorskými právy. EU může přijít s nevyčerpávajícím seznamem výjimek, které jsou v členských státech povinné.
  • Žádali jsme poslance Evropského parlamentu, aby do článku 13 vložili záruky, aby zabránily bezproblémovému odstranění obsahu generovaného uživatelem. Pokud by byli držitelé autorských práv a platforem odpovědní za smazání zákonného obsahu vytvořeného uživatelem, změnil by se jejich postoj a svoboda projevu by byla účinněji chráněna. Tato odpovědnost by měla být v souladu se Směrnicí o elektronickém obchodu (2000/31/ES).
  • Potřebné jsou také záruky transparentnosti. Internetové platformy by neměly činit rozhodnutí blokovat nebo odstraňovat obsah bez transparentnosti nebo odpovědnosti. EU by měla poskytnout bezplatný právní mechanismus pro řešení sporů mezi uživateli, držiteli autorských práv a internetovými platformami.

Návrh poslance Vosse nám neposkytuje žádnou z těchto záruk.

Pokud chcete více informací o kampani o autorských právech - klikněte zde!