#MyRozhodujeme: Proč chceme žít v demokracii? Část 2.

Je pravděpodpobné, že váš život je hluboce ovlivněn vaším sociálním, kulturním a ekonomickým prostředím. Pokud nemáte možnost účastnit se rozhodnutí, která ovlivňují toto prostředí, bude šéfem vašeho života někdo jiný.

Minulý týden jsme poukázali na to, že existují dva typy možných důvodů, proč chceme žít v demokracii. Za prvé, můžeme chtít demokracii, protože věříme, že je dobré dosáhnout toho, čeho chceme dosáhnout. V tomto případě podporujeme demokracii z instrumentálních důvodů. A za druhé, možná chceme žít v demokracii, protože demokracie jsou morálně žádoucí, nezávislé na cílech, kterých chceme dosáhnout. V tomto druhém případě podporujeme demokracii z vnitřních důvodů. V našem předchozím článku jsme rozebrali instrumentální důvody, proč lidé mohou chctít podporovat demokracii. Jak jsme slíbili, v tomto článku se budeme zabývat vnitřními důvody.

Takže z jakých vnitřních důvodů můžeme chtít podporovat demokracii? Proč je demokracie pro nás skutečně cenná?

Mnozí se domnívají, že hodnota demokracie vychází z její schopnosti umožnit každému z nás, aby za něj nerozhodovali jiní. Nedovolit ostatním rozhodovat o tom jak žijete, je snadné - jakmile žijete na jinak neobývaném ostrově. Když však žijete ve společnosti, váš život je hluboce ovlivněn vaším sociálním, kulturním a ekonomickým prostředím. Pokud vám není dovoleno účastnit se rozhodnutí, která ovlivňují toto prostředí, ostatní, lidé žijící kolem vás, budou pány vašeho života. Protože každý z nás má morální právo na to být osvobozen od zásahů ostatních lidí, kteří by za nás rozhodovali o tom, jak žít, měli bychom mít všichni možnost podílet se na kolektivních rozhodnutích ovlivňujících naše společné prostředí. Demokracie přesně toto umožňuje.

Jiní věří, že hodnota demokracie pochází z mírně odlišného zdroje. Podle jejich názoru mají lidé zásadní zájem na tom, aby měli v komunitě rovnocenné postavení. Vzhledem k tomuto zájmu nestačí, že jsou naše zájmy skutečně brány v potaz odborníky nebo umělou inteligencí při rozhodování, které ovlivňuje naše společné prostředí. Náš základní zájem o rovné postavení vyžaduje, abychom s veřejností zacházeli jako s rovnými. Ti, kteří nemají v kolektivním rozhodování stejné slovo, mají dobrý důvod se domnívat, že se s nimi zachází jako s méněcennými, kteří nejsou schopni porozumět vlastnímu zájmu. Kromě toho by ti, kteří nemají slovo, měli také dobrý důvod se domnívat, že pokud pro to nejsou jiné důvody, pak pro kognitivní předsudky budou jejich zájmy nějakým způsobem odloženy. Tím, že má každý z nás ve veřejných věcech a kolektivních rozhodnutích rovné slovo, nám demokracie umožňuje stát se navzájem rovnocennými.

Všimněte si, že ti, kteří se domnívají, že demokracie je pro jeden z výše uvedených důvodů cenná, si mohou nebo nemusí myslet, že demokracie je pro něco dobrá. Někteří mohou dokonce věřit, že demokracie je hrozná, pokud jde o kvalitu zavedených zákonů. Mohou se domnívat, že lidé nebo jejich zástupci mají horší šanci na vydávání dobrých zákonů než nezvolená odborná vláda. Nebo nějaká umělá inteligence. Obvykle tomu samozřejmě nevěří. Když se ale bavíte myšlenku, zda je možné, aby nějaká jiná forma vlády měla lepší šanci na dobré zákony nebo lepší hodnocení v nějaké jiné relevantní dimenzi, říkají, že vnitřní hodnota demokracie může kompenzovat její instrumentální nedostatky.

Všimněte si také, že výše popsané názory jsou neslučitelné s myšlenkou, že většinová demokracie je to, co demokracie skutečně JE. Domníváte-li se, že hodnota demokracie spočívá v její schopnosti zajistit, abychom byli osvobozeni od toho, aby jiní rozhodovolali o tom, jak máme žít nebo v její schopnosti zajistit, aby všichni byli rovnocenní, nemůžete podporovat režim, umožňuje většinovou tyranii.

Nesouhlasíte? Chceme slyšet vaše názory. Zanechte komentář pod naším příspěvkem na Facebooku a sdělte nám a našim čtenářům vaše důvody proč si ceníte demokracie. A uvidíme se příští týden - budeme se bavit o přímé demokracii a majoritarianismu.