#MyRozhodujeme: Demokracie a EU. Máme nožnost ovlivnit rozhodnutí?

Evropská unie možná není dokonalým příkladem demokracie, ale je to skutečně demokratický režim a zaslouží si naši morální podporu.

Liberties se domnívá, že pokud bychom Evropané zapomněli, proč přesně chceme žít v demokracii a o čem je celá demokracie, EU může snadno padnout za oběť populistům. Pokud my Evropané nechceme být zneužíváni populistickými autoritářskými politickými mocnostmi, musíme být schopni přesvědčit naše spoluobčany, že určité politické názory se prostě tváří jako demokratické, ale ve skutečnosti tomu tak není. A na to potřebujeme argumenty.

Série #MyRozhodujeme (#WeDecide) má přesně tyto argumenty poskytnout. První článek vysvětluje, proč se neliberální režimy nemají nazývat demokracií, druhý a třetí článek uvádí argumenty pro podporu demokratických režimů, čtvrtý ukazuje, proč většinové pravidlo není demokracií, a pátý argumentuje, že jak reprezentativní, tak přímá demokracie mají své místo v dobře fungující demokracii. Tento článek, poslední ze série, pojednává o tom, jak se vůle lidí dostává do rozhodovacího procesu EU.

Zaprvé, a nejdůležitější, evropští občané volí od roku 1979 přímo členy Evropského parlamentu (nebo EP). Evropský parlament vykonává legislativní a rozpočtové funkce společně s Radou. Je velmi důležité, koho posíláme do Evropského parlamentu, neboť v širokém spektru otázek, jako je správa ekonomických záležitostí, přistěhovalectví, ochrana životního prostředí nebo doprava, mají oba orgány stejnou váhu. Kromě toho má Parlament významné pravomoci v oblasti dohledu nad ostatními orgány EU. Může například rozpustit Komisi, která musí pravidelně podávat zprávy o plnění rozpočtu. Parlament jmenuje předsedu Komise, Evropského veřejného ochránce práv, předsedu Evropské centrální banky, tj. vedoucích institucí, které mají velký vliv na naše společné životní podmínky. Může také iniciovat postup podle článku 7 proti členským státům, které narušují demokracii a nedokáží dodržovat základní hodnoty Evropské unie.

Za druhé, existuje řada způsobů, jak mohou občané ovlivnit práci Evropského parlamentu. Například občané mohou podat petici k Evropskému parlamentu. Můžeme požádat Parlament, aby se zabýval otázkami, které nás ovlivňují nebo si stěžovat na to, jak se uplatňuje právo EU. Můžeme také požádat o informace o tématech, která nás zajímají, nebo informovat EP o našich obavách prostřednictvím Oddělení pro dotazy občanů. Můžeme se účastnit kampaní, zasílat dopisy členům Evropského parlamentu prostřednictvím občanskoprávních organizací (např. Liberties), nebo posílat e-maily našim zástupcům.

Za třetí se můžeme podílet na práci Evropské komise. Prostřednictvím mechanismu nazvaného Evropská občanská iniciativa (ECI) můžeme přímo vyzvat Komisi, aby předložila legislativní návrh. Kromě toho můžeme Komisi požádat, aby nám poslala e-mail o nově zveřejněných plánech a otevřených veřejných konzultacích. Prostřednictvím veřejných konzultací můžeme vyjádřit své názory na nové iniciativy EU nebo na stávající politiky a zákony. Jakmile Komise vyslechne naše názory, rozhodne o tom, jak postupovat, a finalizuje a předloží svůj legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě, máme další příležitost poskytnout jí zpětnou vazbu. Můžeme také poskytnout zpětnou vazbu k právním předpisům, které již byly přijaty Evropským parlamentem a Radou, ale umožňují Komisi určitou moc nad detaily.

Za čtvrté, můžeme požádat členy našich národních parlamentů nebo naši vládu, aby vyjádřili konkrétní názor v konkrétních orgánech EU nebo aby na orgán EU vyvíjeli tlak na konkrétní rozhodnutí. Toho lze dosáhnout opět - prostřednictvím kampaní, zasílání dopisů, mechanismů veřejné konzultace nebo zahájením národních referend.

Proč je důležité vědět o těchto příležitostech? Jak nás to zachrání od toho, abychom se stali kořistí populistických autoritářů? Někteří lidé kritizují EU a pochybují o její legitimitě, protože se domnívají, že občané nemají žádný vliv na rozhodování EU. Pokud jim můžete říci o těchto příležitostech, mohou být méně sympatičtí k silám, které se maskují jako zastánci demokracie, kteří bojují proti nedemokratickému Bruselu.

To samozřejmě neznamená, že Evropská unie je dokonalým příkladem demokracie a není na ní co zlepšovat. To by nebyla pravda. Je to však skutečně demokratický režim, režim, který si zaslouží naši morální podporu. A z tohoto důvodu bychom měli spolupracovat na zlepšení tím, že budeme pravidelně informovat instituce o naší vůli. A postavit se za demokracii hlasováním ve volbách mezi 23. a 26. květnem za strany, které stojí za demokracií.

Váš názor nás zajímá. Ukážete se na evropských volbách? Jak se plánujete účastnit na rozhodování EU? Proč? Zanechte komentář pod naším příspěvkem na Facebooku a prodiskutujte své myšlenky s námi a s dalšími čtenáři. A podívejte se na našeho volebního průvodce #Vote4Values Elections Tracker.