Informační válka: Manipulace s lidskými právy a "jak-to-máte-u-vás-smus"

Konference "Lidská práva v transformované Evropě," která má v současném geopolitickém kontextu značný význam, se konala 11. června ve Vilniusu.

"Podle mého názoru jsou nejúčinnějším nástrojem pro ochranu myšlení občanů přesné, přístupné údaje spolu s otevřeným a dobromyslným diskursem," uvedl ředitel Human Rights Monitoring Institute (HRMI), Dovile Šakalienė, ve svém úvodním slovu ke konferenci HMRI s názvem "Lidská práva v transformované Evropě."

Konference byla organizována v reakci na nedávné ruské informační a kybernetické útoky proti Litvě. V oficiální studii, kterou kremelská propaganda předložila vůdci Litvy a dalších zemí Evropské unie, se tvrdilo, že kremelští propagandisté se snaží podkopat evropské hodnoty a ovlivnit země Východního partnerství.

Moderní informační válka

Podle jednoho politologa na konferenci, je současná rétorika Kremlu v souvislosti s Litvou nejlépe popsána termínem, který razil Edward Lucas - "Moderní jak-to-máte-u-vás-smus." Jak-to-máte-u-vás-smus byla taktika Sovětského svazu během studené války - kdy na kritiku namířenou proti Sovětskému svazu odpověděli: "A jak je to u vás ..."

Tato taktika dává Rusku možnost odchýlit kritiku týkající se problémů s demokracií a lidskými právy tím, že argumentuje, že její kritici samotní také řeší stejné nebo podobné problémy doma.

Novináři zpravodaje 15 min. rovněž předložili výsledky své poslední novinářské studie. Šetření odhalilo, že jeden z ruských nástrojů - "Prayfond," organizace implementující takzvané "krajanské politiky" - přímo financuje tři organizace působící v Litvě. Podle zpravodajů šíří tyto organizace dezinformace o Litvě a tímto způsobem se snaží vytvořit záminku pro možnou agresi Kremlu.

Lidská práva a integrace

"[V]idíme jak tenká a nebezpečná čára je mezi vlastenectvím a dogmatismem, jak velké pokušení a tlak je jít přes hranici: předstírat, že jste neslyšeli další nepopulární názor, zapomenout, že národní společenství, často označované jako pátý pilíř, jsou naši občané - ti, které jsme měli integrovat místo odhánění," řekl vedoucí redaktor DELFI, největšího zpravodajského webu v Litvě.

"V současném geopolitickém kontextu někdy mocnáři nepřátelskí k Litvě, používají lidská práva jako nástroj pro propagandu. V žádném případě jim nemůžeme dovolit zacházet s lidskými bytostmi, jejich právy a svobodami s lehkou váhou. Musíme posílit naši zemi získáním důvěry našich občanů," řekl litevský ministr spravedlnosti.