Litevský soud učiní přítrž zneužívání bezpečnostních kamer

Toto rozhodnutí znamená, že lidé nemohou libovolně sledovat obytné domů nebo okolní oblasti instalací videokamer bez získání souhlasu svých sousedů.
Okresní soud ve Vilniusu rozhodl, že vlastník obchodních prostorm které se nachází v bytovém domě porušil právo svých sousedů na soukromí tím, že instaloval osm kontrolních kamer bez jejich souhlasu.

Majitel tvrdil, že se snažil chránit svůj majetek a že kamery byly vypnuty, ale jeho tvrzení soud nepřesvědčily.

Nedostanete se domů bez filmování

Majitel, který se v minulosti hádal se svými sousedy, instaloval tři kamery na hlavním schodišti a pět na vnější straně budovy. Kamery monitorovaly oba vstupy, chodník, parkoviště a dokonce vchod do jednoho z bytů. Obyvatelé byli v podstatě neschopni vstoupit do svých domovů, aniž by byli natočeni.

Podle Soudu dali sousedi (kteří podali žalobu) jasně najevo, že s natáčením nesouhlasí - dokonce si stěžovali u státního inspektora pro ochranu údajů. Majitel nastavil kamery takovým způsobem, že ostatní obyvatelé neměli jinou možnost, než vstoupit do monitorovaného prostoru a nemohli se vyhnout natáčení.

Soukromé životy sousedů

Soud rozhodl, že to nejen porušil jejich právo na obraz, ale také jejich právo na respektování soukromého života:

"Sledováním schodiště a bytových vstupů žalobců, respondent nevyhnutelně shromažďuje další informace o soukromém životě žalobců, což je širší než jen právo na obraz: v jakých časech a jak často žalobci ocházejí nebo se vrací domů, jak dlouho zůstavají doma, jaký druh lidí je navštěvuje a jak často přijímání hosty, atd."

Po zjištění, že došlo k porušení práva žalobců na soukromý život, soud nařídil žalovanému, aby odstranil všech osm kamer a zakázal mu instalaci jakýchkoli kamer v budoucnu bez předchozího písemného souhlasu všech obyvatel domu.

Žádný respekt k soukromí

Human Rights Monitoring Institute vystupoval jako třetí strana na podporu žalobce.

Karolis Liutkevičius, který zastupoval HRMI u soudu, přivítal rozhodnutí. Podle něj není litevský zákon velmi jasný co se týče použití kamer soukromými jednotlivci.

"Existuje mnoho případů zneužívání, kde jsou použity kamery, aniž by respektovaly potřebu soukromí obyvatel, kteří žijí v okolí. Jsme proto rádi, že soud při řešení tohoto problému jednal v souladu se základním lidským právem na soukromí, čímž položil základy pro řešení podobných situací v budoucnosti."